Ελληνικά

Συμμετοχή ΥΔ στα μαθήματα οικοδομικού – αρχιτεκτονικού περιεχομένου

Εν όψει της προετοιμασίας των αναθέσεων διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 καθώς και των αλλαγών στη σύνθεση των ομάδων διδασκόντων για τα μαθήματα οικοδομικού – αρχιτεκτονικού περιεχομένου (Γενική Οικοδομική & Σχέδιο, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Στοιχεία Αρχιτεκτονικής & Αρχιτεκτονική Σύνθεση), προσκαλούνται όσοι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής ΠΜ έχουν σχετική γνώση και εμπειρία, καθώς και ενδιαφέρον να συμμετάσχουν ως επικουρικό προσωπικό στη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι τις 21/6/2022, αναφέροντας και τη γνώση και εμπειρία τους για τα υπόψη αντικείμενα.

Η δήλωση αυτή (έγγραφη ή με ηλεκτρονικό μήνυμα με αποδέκτη registrar@civil.ntua.gr) θα θεωρηθεί ως εκδήλωση ενδιαφέροντος, ενώ θα υπάρξει νεότερη σχετική προκήρυξη (για το σύνολο των μαθημάτων της Σχολής) προκειμένου να υποβάλουν οριστικές αιτήσεις.

2 weeks, 2 days ago. 16:34:05, 17-6-2022.