Ελληνικά

Ανακοίνωση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών ακ. έτους 2022-23

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές ακαδ. έτους 2022-23:

  • ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ

  • ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ

  • ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2020

  • ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2021

  • ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΝΕΟ 2020

  • ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ 2020

  • ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2021

  • ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

  • ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Να αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση egrafesprotoeton@civil.ntua.gr από 19/9/2022 έως 25/9/2022 τα κάτωθι δικαιολογητικά.

• Πιστοποιητικό γέννησης (εκτύπωση από https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia)

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση)

• Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το: https://www.amka.gr/AMKAGR/)

• Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας (σε .jpeg)

• Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (δεν απαιτείται επικύρωση)

• Αντίγραφο της αίτησης εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ με υπογραφή.

• Πιστοποιητικό διαγραφής (για τις περιπτώσεις που απαιτείται)

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, από την αρμόδια Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου (για τις περιπτώσεις που απαιτείται)

Έντυπο δήλωσης μαθημάτων

Υπεύθυνη δήλωση

1 year ago. 12:56:56, 15-9-2022.