Ελληνικά

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εργαστήριο Υλικών», 1ου εξαμήνου.

Ανακοινώνεται η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος «Εργαστήριο Υλικών» για το 1ο (Χειμερινό) Εξάμηνο. Τα πρώτα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέτρο 1/2 της Σχολής ΠΜ, μία ώρα αργότερα , δηλαδή έναρξη στις 15.45 αντί στις 14.45, που είναι η κανονική βάσει προγράμματος.

1 year, 2 months ago. 22:18:22, 28-9-2022.