Ελληνικά

Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού

Αφορά σπουδαστές που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο μάθημα Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού: η παρουσία στην 1η συνάντηση (Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, 10:45 – 12:30, αίθουσα 11) είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο μάθημα.

1 year, 2 months ago. 09:10:31, 30-9-2022.