Ελληνικά

ENPC-NTUA Double Diplome Announcement

Καλούνται οι σπουδαστές και σπουδάστριες του 5ου ή μεγαλύτερων εξαμήνων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απόκτησης διπλού διπλώματος των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Ecole de Ponts et Chaussees - Paris Tech να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Γραμματεία (registrar@civil.ntua.gr) μέχρι την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023.

8 months, 2 weeks ago. 12:25:56, 20-1-2023.