Ελληνικά

Ανακοίνωση για διδασκαλία μαθημάτων Πέμπτη 16.3.2023

Ανακοινώνεται ότι για την Πέμπτη, 16/3/23 τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά, σύμφωνα με τις ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα, δεδομένης της προκηρυχθείσας απεργίας των ΜΜΜ.

Οι διδάσκοντες θα αναρτήσουν τα απαιτούμενα links στην πλατφόρμα Helios των μαθημάτων τους για την ενημέρωση των φοιτητών.

8 months, 2 weeks ago. 13:45:16, 15-3-2023.