Ελληνικά

Aσκηση «Κτησίβιος 2023»

Στο πλαίσιο της άσκησης «Κτησίβιος 2023» για την αντιμετώπιση & μείωση των επιπτώσεων από NaTech* καταστροφές που διεξήχθη από την Περιφέρεια Αττικής στις 25/4/2023, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιεί έρευνα που φιλοδοξεί να εξετάσει:

• την αντίληψη κινδύνου (risk perception) τεχνολογικού ατυχήματος σε σχέση με την αντίληψη φυσικών, τεχνολογικών και άλλων κινδύνων, και

• τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη κινδύνου και τη γνώση αναφορικά με τεχνολογικά ατυχήματα.

Σας καλούμε να συμβάλλετε στην έρευνα συμπληρώνοντας -ανώνυμα- το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/40KjZWw

4 months, 1 week ago. 11:55:38, 24-5-2023.