Ελληνικά

Ανακοίνωση για μη πραγματοποίηση μαθημάτων την Τετάρτη 10.5.2023

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 10/5/2023 η διδασκαλία των μαθημάτων δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω των φοιτητικών εκλογών. Καλούνται οι διδάσκοντες να φροντίσουν για την αναπλήρωσή τους, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη

6 months, 4 weeks ago. 08:58:34, 09-5-2023.