Ανακοινώσεις προγραμμάτων εξετάσεων

2013-11-19 23:31 Αλλαγή τόπου διεξαγωγής εξετάσεων Ξένων Γλωσσών
2013-11-14 20:57 Επαναληπτικές εξετάσεις 2012-13
2013-11-10 16:49 Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής Περιόδου ακαδ. έτους 2012-13
2013-11-08 21:40 Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής Περιόδου ακαδ. έτους 2012-13
2013-9-06 21:02 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
2013-9-04 19:20 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ʽΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑʼ
2013-9-04 18:02 Αναβολή εξέτασης μαθήματος Ασφάλεια και Συντήρηση Σιδηροδρομικής Γραμμής
2013-7-24 16:18 Αλλαγή εξ. μαθ.Εγκ.Επεξ.και Διαθ.Αστ.Λυμάτων
2013-7-19 17:43 Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2013-7-03 13:03 Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής 2012-13
2013-7-02 16:11 Αλλαγή ώρας & τόπου διεξ. μαθ."ΕΙΔ. ΘΕΜ. ΟΔΟΣΤ."
2013-6-25 14:17 Παράδοση θέματος του μαθ. "Στατική ΙΙΙ"
2013-6-11 18:41 Αλλαγές προγράμματος Εξετάσεων
2013-5-31 17:51 Αλλαγή εξ. μαθ.Εγκ.Επεξ.και Διαθ.Αστ.Λυμάτων
2013-5-31 16:54 Εξεταστέα ύλη Αγγλικής Γλώσ. -Διανομή σημειώσεων
2013-5-28 18:24 Αλλαγές προγράμματος Εξετάσεων
2013-5-27 16:30 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΙI
2013-5-16 18:23 ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
2013-4-16 01:20 Πρόγραμμα εξετάσεων εαρ. εξαμ. & έκτακτης εξετ.
2013-4-04 14:59 Πρόοδος Στατική ΙΙΙ
2013-2-26 13:51 Εξέταση στη Γεωδαισία
2013-2-08 16:56 Δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη εξεταστική
2013-2-07 12:33 Εξετάση στις Εφαρμογές Η/Υ
2013-2-06 19:51 Πρόγραμμα εξετάσεων από 11.2.2013
2013-2-04 21:41 Αλλαγή Ημερ. εξέτ. μαθήματος "Τεχνική Υδρολογία"
2013-1-31 15:00 ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
2013-1-31 13:25 Αλ. εξ.μαθημ.Τεχν.Υδρ.& Σχεδ.Αεροδρ.
2013-1-30 19:12 Εξέταση του αναβλ. μαθ."Υπολογιστική Γεωτεχνική"
2013-1-26 23:41 Διεξαγωγή εξετάσεων στις 28 Ιανουαρίου 2013
2013-1-25 11:45 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
2013-1-24 12:22 Αλ.Εξ.μαθ.Τεχν.Συστ.Υδατ.Πόρων
2013-1-24 12:13 Αλ.εξ.μαθ.Στ.Μεθ.στους Υδατ.Πόρους
2013-1-22 13:12 Αλλαγή εξ. μαθ. Ειδικά Κεφ.Οπλ.Σκυρ.
2013-1-18 13:46 Αλλαγή εξ. μαθ.Εγκ.Επεξ.και Διαθ.Αστ.Λυμάτων
2013-1-18 12:40 Αλλαγή εξ. μαθ. Συνοριακά Στοιχεία
2013-1-17 13:50 Αλλαγή εξ. μαθ. Χωρ.Επιδ.των Συγκ.Συστ.
2013-1-17 13:31 Αλλαγή εξ. μαθ. Αξιολ.& Επιπτ. Έργ. Συγκ. Υποδ.
2013-1-15 13:10 Αλλαγή εξ. μαθ. Εδαφοδυναμικής
2013-1-14 16:56 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ι
2013-1-09 13:17 Αλλαγή εξ.μαθ.Διαχείριση Τεχνικών Έργων