Ελληνικά

Course Εxaminations

2018-1-23 15:33
Μ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
2018-1-19 10:35
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος 9ου εξαμ. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων
2018-1-19 10:33
Πρόγραμμα εξετάσεων επί πτυχίω
2018-1-19 10:31
Μηχανική της Τοιχοποιίας
2017-9-12 13:04
Αλλαγή ώρας εξέτασης "Στατική Ι"
2017-9-11 11:37
Εξέταση του μαθήματος «Εδαφοδυναμική»
2017-9-06 11:30
Αλλαγή ημέρας εξέτασης μαθήματος
2017-9-04 16:18
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΚΙΝΗ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2017-7-21 06:00
Επικαιροποιημένο πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων 2016-17
2017-6-20 11:41
Αλλαγή στην εξέταση του μαθήματος Θεμελιώσεις
2017-6-12 12:27
Γραμμική Άλγεβρα επί πτυχίω
2017-6-02 13:13
Λανθασμένη ημερομηνία-Εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας και Τεχνικής Ορολογίας
2017-6-02 10:16
Ανακοινώσεις ημερομηνιών εξέτασης μαθημάτων
2017-2-06 11:10
Εξέταση "Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ"
2017-1-27 15:32
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης στις 'Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων'
2017-1-19 15:26
Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινών εξαμήνων ΑΚ 2016-17
2015-7-15 13:56
Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων ακαδ. έτους 2014-15
2015-6-08 17:58
Έκτακτη εξεταστική για το μάθημα "Αριθμητική Ανάλυση"
2015-6-05 17:58
Αλλαγή ημέρας εξέτασης μαθήματος Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα
2015-5-28 17:31
Πρόγραμμα έκτακτης εξεταστικής χειμερινών μαθημάτων περιόδου Ιουνίου 2015
2015-5-14 03:51
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών εξαμήνων
2015-2-10 13:17
«Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας»
2015-1-10 16:23
Πρόγραμμα Εξετάσεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014-15
2014-10-11 14:08
Εξ αναβολής εξετάσεις
2014-9-19 16:00
Διαγώνισμα «Τεχνική Γεωλογία»
2014-9-17 17:31
Αλλαγή Αίθουσας σε εξέτση Μαθήματος
2014-9-16 14:10
Εξέταση στα "..Αστικά Απόβλητα"
2014-9-15 16:42
Γεωλογία Μηχανικού
2014-3-20 13:17
Εξέταση στα «Συνοριακά Στοιχεία»
2014-3-17 15:19
Eξέταση του μαθήματος "Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι"
2014-3-17 14:38
Αλλαγή Ημέρας Εξέτασης "Στοχαστικές Μέθοδοι"
2014-3-17 13:40
Αλλαγές Μαθημάτων Εξεταστικής
2014-3-14 12:25
Εξέταση Βελτιστοποίησης Συστημάτων
2013-12-13 17:52
Εξέταση Στατικής IV
2013-7-19 17:43
Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2013-5-31 16:54
Εξεταστέα ύλη Αγγλικής Γλώσ. -Διανομή σημειώσεων
2013-4-04 14:59
Πρόοδος Στατική ΙΙΙ
2013-2-26 13:51
Εξέταση στη Γεωδαισία
2013-2-07 12:33
Εξετάση στις Εφαρμογές Η/Υ
2013-1-25 11:45
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ