Ελληνικά

Course Εxaminations

2013-11-08 21:40
Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής Περιόδου ακαδ. έτους 2012-13
2013-9-06 21:02
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
2013-9-04 19:20
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ʽΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑʼ
2013-9-04 18:02
Αναβολή εξέτασης μαθήματος Ασφάλεια και Συντήρηση Σιδηροδρομικής Γραμμής
2013-7-24 16:18
Αλλαγή εξ. μαθ.Εγκ.Επεξ.και Διαθ.Αστ.Λυμάτων
2013-7-19 17:43
Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2013-7-03 13:03
Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής 2012-13
2013-7-02 16:11
Αλλαγή ώρας & τόπου διεξ. μαθ."ΕΙΔ. ΘΕΜ. ΟΔΟΣΤ."
2013-6-25 14:17
Παράδοση θέματος του μαθ. "Στατική ΙΙΙ"
2013-6-11 18:41
Αλλαγές προγράμματος Εξετάσεων
2013-5-31 17:51
Αλλαγή εξ. μαθ.Εγκ.Επεξ.και Διαθ.Αστ.Λυμάτων
2013-5-31 16:54
Εξεταστέα ύλη Αγγλικής Γλώσ. -Διανομή σημειώσεων
2013-5-28 18:24
Αλλαγές προγράμματος Εξετάσεων
2013-5-27 16:30
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΙI
2013-5-16 18:23
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
2013-4-16 01:20
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρ. εξαμ. & έκτακτης εξετ.
2013-4-04 14:59
Πρόοδος Στατική ΙΙΙ
2013-2-26 13:51
Εξέταση στη Γεωδαισία
2013-2-08 16:56
Δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη εξεταστική
2013-2-07 12:33
Εξετάση στις Εφαρμογές Η/Υ
2013-2-06 19:51
Πρόγραμμα εξετάσεων από 11.2.2013
2013-2-04 21:41 Αλλαγή Ημερ. εξέτ. μαθήματος "Τεχνική Υδρολογία"
2013-1-31 15:00
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
2013-1-31 13:25
Αλ. εξ.μαθημ.Τεχν.Υδρ.& Σχεδ.Αεροδρ.
2013-1-30 19:12
Εξέταση του αναβλ. μαθ."Υπολογιστική Γεωτεχνική"
2013-1-26 23:41
Διεξαγωγή εξετάσεων στις 28 Ιανουαρίου 2013
2013-1-25 11:45
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
2013-1-24 12:22
Αλ.Εξ.μαθ.Τεχν.Συστ.Υδατ.Πόρων
2013-1-24 12:13
Αλ.εξ.μαθ.Στ.Μεθ.στους Υδατ.Πόρους
2013-1-22 13:12
Αλλαγή εξ. μαθ. Ειδικά Κεφ.Οπλ.Σκυρ.
2013-1-18 13:46
Αλλαγή εξ. μαθ.Εγκ.Επεξ.και Διαθ.Αστ.Λυμάτων
2013-1-18 12:40
Αλλαγή εξ. μαθ. Συνοριακά Στοιχεία
2013-1-17 13:50
Αλλαγή εξ. μαθ. Χωρ.Επιδ.των Συγκ.Συστ.
2013-1-17 13:31
Αλλαγή εξ. μαθ. Αξιολ.& Επιπτ. Έργ. Συγκ. Υποδ.
2013-1-15 13:10
Αλλαγή εξ. μαθ. Εδαφοδυναμικής
2013-1-14 16:56
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ι
2013-1-09 13:17
Αλλαγή εξ.μαθ.Διαχείριση Τεχνικών Έργων
2013-1-08 16:03
Αλλαγή εξ. μαθ. Υδρ. Ανοιχτών Αγωγών και Ποταμών
2012-12-27 13:22
Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμ. Εξαμήνων 2013
2012-12-24 15:03
Πρόγραμμα Εξετάσεων 2013