Ελληνικά

Course Εxaminations

2013-1-17 13:31
Αλλαγή εξ. μαθ. Αξιολ.& Επιπτ. Έργ. Συγκ. Υποδ.
2013-1-15 13:10
Αλλαγή εξ. μαθ. Εδαφοδυναμικής
2013-1-14 16:56
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ι
2013-1-09 13:17
Αλλαγή εξ.μαθ.Διαχείριση Τεχνικών Έργων
2013-1-08 16:03
Αλλαγή εξ. μαθ. Υδρ. Ανοιχτών Αγωγών και Ποταμών
2012-12-27 13:22
Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμ. Εξαμήνων 2013
2012-12-24 15:03
Πρόγραμμα Εξετάσεων 2013
2012-12-06 16:06
Μάθημα Γεωδαισίας
2012-11-19 16:25
Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2012-10-08 18:39
2012-9-28 17:53
Ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθ."ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ"
2012-9-26 18:55
2012-9-26 16:43
Νέο Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής 2011-12
2012-9-24 13:07
Αναβολή Εξέτασης "Πειραματική Αντοχή Υλικών"
2012-9-21 16:48
Αναβολή Εξέτασης "Μηχανική του Συνεχούς Μέσου"
2012-9-21 16:17
Αναβολή Εξέτασης "Κατ. από Οπλισμένο Σκυρόδεμα"
2012-9-19 17:35
Αλλαγή ημ. διεξ. εξ. μαθ. ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
2012-9-18 13:16
Αλλαγή τόπου εξ. δύο μαθ. στις 2/10/2012
2012-9-18 13:13
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Στατική III"
2012-9-17 21:25
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Αντισεισμική Τεχν. 1"
2012-9-17 21:16
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Γεωδ. Εφαρμογές"
2012-9-12 17:05
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Ανάλ.Φορ. με Πεπ. Στ."
2012-9-12 13:36
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Πεπερασμένα Στοιχεία"
2012-9-12 13:03
Αναβολή Εξέτασης Ξένων Γλωσσών
2012-9-11 18:03
Αναβολή εξέτασης των μαθ."Γαλλικής και Ιταλικής"
2012-9-11 13:08
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ"
2012-9-11 12:43
Αναβολή Εξέτασης ''Στοιχεία Αρχιτεκτονικής''
2012-8-29 17:33
Εξέταση του μαθ.«ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞ. & ΔΙΑΘ. ΑΣΤ. ΛΥΜ.»
2012-7-11 19:00
Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής 2011-12
2012-7-09 22:16
Ημερομηνία Εξέτασης μαθ."Πιθανότητες-Στατιστική"
2012-7-06 21:38
2012-6-20 17:35
Αλλαγή τόπου εξ. μαθ. "Σχεδ. Έργων Π.Μ. με Η/Υ"
2012-6-01 16:12
Αναβολή των εξετάσεων στις 18/6/2012
2012-4-06 17:17
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών εξαμήνων 2011-12
2012-3-12 17:46
Ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθ."ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ"
2012-2-24 13:49
Αλλαγή ώρας & τόπου διεξ. εξετ. 2 μαθ. 9ου εξ.
2012-2-22 17:29
Αλλαγή ώρας εξέτασης της "ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ"
2012-2-22 17:26
Εξέταση του αναβλ. μαθήματος "Τεχνική Υδρολογία"
2012-2-14 17:29
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2012-2-10 11:38
Αναβολή εξετάσεων “Υδρ. Ανοικτών Αγωγών&Ποταμών"