Ελληνικά

Course Εxaminations

2012-2-24 13:49
Αλλαγή ώρας & τόπου διεξ. εξετ. 2 μαθ. 9ου εξ.
2012-2-22 17:29
Αλλαγή ώρας εξέτασης της "ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ"
2012-2-22 17:26
Εξέταση του αναβλ. μαθήματος "Τεχνική Υδρολογία"
2012-2-14 17:29
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2012-2-10 11:38
Αναβολή εξετάσεων “Υδρ. Ανοικτών Αγωγών&Ποταμών"
2012-2-10 11:33
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ»
2012-2-09 18:29
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗ IV
2012-2-07 16:10
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝ. ΕΞΕΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
2012-2-03 15:53
Εξέταση του μαθ.«ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞ. & ΔΙΑΘ. ΑΣΤ. ΛΥΜ.»
2012-2-01 16:20
Παράδοση&Εξέταση θεμ. "Ειδ. Κεφαλαίων Οδοποιίας"
2012-2-01 11:41
Αλλαγή εξέτασης μαθ. «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο.Σ.»
2012-1-31 11:49
Αλλαγή εξέτασης μαθ."ΥΔΡ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ–ΦΡΑΓΜΑΤΑ"
2012-1-27 17:43
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ι
2012-1-27 15:56
Αλλαγή εξέτασης μαθ. "Συνοριακά Στοιχεία"
2011-12-22 17:51
Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινών εξαμήνων 2011-12
2011-10-26 18:45
Αλλαγή προγρ. εξετάσεων 27/10, 31/10&1/11/2011
2011-10-23 20:01
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14/10/11
2011-10-21 13:47
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
2011-10-21 13:41
Εξέταση Μαθήματος Αντοχής Υλικών
2011-10-21 13:11
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 23/10/11
2011-10-17 16:34
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
2011-10-11 19:03
Εξετάσεις μαθημάτων στις 19/10/2011
2011-10-10 22:24
Εξ. μαθ.: Εφαρμοσμένη Υδραυλική&Κυκλοφοριακή Ροή
2011-10-10 20:56
Συμπληρωματικό πρόγραμμα εξ. επαν. περ. 2010-11
2011-10-07 19:35
Αναβολή των Εξετάσεων την Δευτέρα 10/10/2011
2011-10-04 16:05
Εξέταση του μαθ. «Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας»
2011-10-04 00:06
Ανακοίνωση για τις επαναληπτικές εξετ. 2010-11
2011-9-28 17:35
Εξέταση του μαθ.«ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞ. & ΔΙΑΘ. ΑΣΤ. ΛΥΜ.»
2011-9-27 22:16
Νέο πρόγραμμα επαναλ. εξετ. περιόδου 2010-11
2011-9-27 12:17
Αναβολή των εξετάσεων την Τετάρτη 28/9/2011
2011-9-26 23:37
Αναβολή των εξετάσεων την Τρίτη 27/9/2011
2011-9-24 01:35
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Σ.Π.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞ. ΕΞΕΤ.
2011-9-21 11:21
Πρόγρ. εξ. επαν. περ. 23/9-29/9/2011-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.
2011-9-21 02:43
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Σ.Π.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ. ΕΞΕΤ.
2011-9-06 14:39
Αναβολή εξέτ. του μαθ. «Περιβαλ. Ρευστομηχανική»
2011-8-29 12:06
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για το μάθ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
2011-8-26 18:26
Μεταφορά εξετάσεων περιόδου 29.08.2011–2.9.2011
2011-8-08 02:43
Αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων
2011-7-20 15:05
Αλλαγή ώρας εξέτασης μαθημἀτων για τις 19/9/2011
2011-7-15 12:39
Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής 2011