Ελληνικά

Course Timetabless

2019-9-30 11:03
Εργαστήριο Υλικών
2019-7-26 15:39 Civil Engineering course schedule Fall 2019-20
2019-2-21 14:18
Ανακοίνωση για το μάθημα ''Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων''
2019-2-21 12:06
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 4
2019-2-19 14:58
Ανακοίνωση για Τεχνικά Υλικά Ι - Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας
2019-2-19 14:06
Ανακοίνωση για το μάθημα «Εργαστήριο Υλικών» - Αλλαγή Αίθουσας
2019-2-18 12:59
Υπόγεια Ύδατα
2019-2-18 10:45
Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα
2019-2-17 11:15
Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας
2019-1-07 13:34 Course Schedules, academic year 2018-19
2018-10-15 00:27
Ανακοίνωση για το μάθημα "Ολοκληρωμένο Θέμα Υδραυλικού Σχεδιασμού" ΚΕΥ ομάδας 6
2018-10-09 12:00
Ανακοίνωση για το μάθημα Γεφυροποιία ΙΙ
2018-10-08 12:53
Διδασκαλία μαθήματος Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων (αλλαγή ώρας)
2018-10-04 14:43
Ανακοίνωση για το μάθημα «Εργαστήριο Υλικών» - Αλλαγή Αίθουσας/Κατανομή Φοιτητών
2018-10-03 13:05
Γεωδαισία (3ο εξάμηνο)
2018-10-03 11:45
Στοχαστικές Μέθοδοι στο PC Lab
2018-10-01 11:41
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
2018-9-28 13:02
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019
2018-9-28 10:49
'Οδηγίες για Ολοκληρωμένο Θέμα Δομοστατικού Σχεδιασμού'
2018-9-26 14:05
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ" (5ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
2018-9-13 13:17
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΩΝ
2018-9-12 14:11
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" (9ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
2018-7-26 14:48
Διορθωμένο πρόγραμμα εξετάσεων επαναληπτικής περιόδου (27/8-5/10/2018)
2018-3-22 10:21
Ανακοίνωση για τις Διαφορικές Εξισώσεις
2018-3-19 11:00
Ανακοίνωση για την Τεχνική Γεωλογία
2018-3-19 10:59
Ανακοίνωση για τις Θεμελιώσεις
2018-3-02 14:53
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΉ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2018-2-28 14:57 Course and Exam Schedules, academic year 2017-18
2018-2-20 15:39
«Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων»
2018-2-20 15:36
«Αξιολόγηση και Συντήρηση των Οδοστρωμάτων»
2018-2-20 13:52
Ανακοίνωση για το μάθημα Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2018-2-20 13:29
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2018-1-09 13:41
Τελικό πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2017-18
2017-10-03 15:35
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
2017-10-02 14:07
Αλλαγή αίθουσας και ώρας στο μάθημα Στοιχεία Αρχιτεκτονικής (3ο εξάμηνο)
2017-10-02 11:29
Ανακοίνωση για το μάθημα «ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
2017-10-01 13:49
Μάθημα Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα: Κατανομή τμημάτων και ώρες διδασκαλίας
2017-9-29 14:47
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
2017-9-27 12:12
Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με Η/Υ (1ο εξάμηνο): Χωρισμός φοιτητών/τριών σε τμήματα
2017-9-27 10:51
Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεμελιώσεις" (7ο εξάμηνο σπουδών)