Ανακοινώσεις προγραμμάτων μαθημάτων

2014-12-04 22:44 Αναβολή διδασκαλίας του μαθήματος "Αριθμητική Ανάλυση"
2014-11-19 17:42 Στατική IV
2014-11-12 16:53 Αλλαγή αίθουσας διεξαγωγής της Παραστατικής
2014-10-31 14:22 Τροποποίηση για το μάθημα Γαλλικής Γλώσσας και Ορολογίας
2014-10-15 16:35 Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας
2014-10-11 14:37 Ορθή Επανάληψη: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15
2014-10-07 14:34 «Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων»
2014-10-06 17:04 Μαθηματική Ανάλυση Ι
2014-10-04 14:43 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15
2014-10-04 14:11 Αλλαγή ώρας & τόπου διεξαγωγής του μαθήματος 1ου εξαμήνου "Παραστατική Γεωμετρία"
2014-7-17 17:23 Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας
2014-7-10 15:59 Ώρα έναρξης στο μάθημα Οδοποιία ΙΙ
2014-5-14 21:21 Αναβολή διδασκαλίας του μαθήματος "Πιθανότητες - Στατιστική"
2014-5-08 13:31 Έκτακτο μάθημα «Ανάλυσης Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία» του 8ου εξαμήνου
2014-4-28 16:17 Τεχνική Μηχανική ΙΙ
2014-4-15 16:18 Αναβολή Μαθήματος Στατική ΙΙΙ
2014-4-10 16:09 Διδασκαλία του μαθήματος "Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής Νομοθεσίας"
2014-4-07 15:54 Αλλαγή ώρας διεξαγωγής του μαθήματος «Πειραματική Αντοχή Υλικών»
2014-4-04 17:38 ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ»
2014-4-03 16:20 ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ"
2014-4-03 16:18 ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"
2014-3-24 16:21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14
2014-2-26 14:29 Αλλαγή αίθουσας διεξαγωγής του μαθήματος «Στατική IV» στις 27/2/2014
2013-12-30 17:15 Αλλαγή ώρας διεξαγωγής του μαθήματος «Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα»
2013-12-17 21:08 Αλλαγή αίθουσας διεξαγωγής του μαθήματος «Σύμμικτες Κατασκευές»
2013-12-17 20:54 Αλλαγές ώρας διεξαγωγής του μαθήματος «Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές»
2013-12-13 22:07 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14 (Ισχύει από Δευτέρα 16/12/2013)
2013-12-12 20:30 Διακοπή διεξαγωγής μαθημάτων λόγω των εορτών
2013-12-09 15:19 Αλλαγή τόπου διεξαγωγής του μαθήματος "Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση Συστημάτων"
2013-12-04 20:48 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14 (Ενημέρωση 4/12/2013)
2013-11-28 19:27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14
2013-11-20 23:27 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2013-11-12 20:25 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2013-11-10 19:01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2013-11-09 17:33 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2013-9-04 17:57 Τροποποίηση προγράμματος μαθημάτων 5ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-14
2013-7-29 13:26 Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων 2013-14
2013-4-08 13:10 Διδασκαλία Αγγλικών
2013-4-07 15:11 Διδασκαλία μαθήματος "Αγγλικής Γλώσσας"
2013-3-20 14:17 Αναπλήρωση μαθημάτων Προγραμματισμού Η/Υ, Β' εξ.