Ελληνικά

Course Timetabless

2018-1-09 13:41
Τελικό πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2017-18
2017-10-03 15:35
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
2017-10-02 14:07
Αλλαγή αίθουσας και ώρας στο μάθημα Στοιχεία Αρχιτεκτονικής (3ο εξάμηνο)
2017-10-02 11:29
Ανακοίνωση για το μάθημα «ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
2017-10-01 13:49
Μάθημα Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα: Κατανομή τμημάτων και ώρες διδασκαλίας
2017-9-29 14:47
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
2017-9-27 12:12
Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με Η/Υ (1ο εξάμηνο): Χωρισμός φοιτητών/τριών σε τμήματα
2017-9-27 10:51
Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεμελιώσεις" (7ο εξάμηνο σπουδών)
2017-9-27 10:49
Ανακοίνωση Γεωδαισίας 3ου Εξαμήνου
2017-9-27 10:37
Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ (3ο εξάμηνο): Χωρισμός φοιτητών/τριών σε τμήματα
2017-9-26 14:43
Ανακοίνωση για το μάθημα «Εργαστήριο Υλικών»
2017-7-28 13:41
Επίκαιρα προγράμματα 2017-18
2017-5-26 14:05
Παράδοση υλικού στις γεωδαιτικές εφαρμογές
2017-5-18 15:42
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
2017-5-02 13:21
Ανακοίνωση για την αναπλήρωση των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
2017-4-28 12:45
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα Αγγλικά 4ου
2017-4-06 11:30
Ανακοίνωση γαι το μάθημα Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2017-3-29 10:52
Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2017-2-23 13:05
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
2017-2-22 10:47
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4
2017-2-22 10:38
Αίθουσες διδασκαλίας ΓΕΩΔΑΙΤΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
2017-2-15 12:16
Ανακοίνωση για το μάθημα «ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»
2017-2-15 11:29
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος Γενική Οικοδομική
2016-10-20 16:25
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
2016-10-06 16:44
Αλλαγη ωρας διδασκαλίας μαθήματος "Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος"
2016-9-23 21:08
Προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2016-17
2016-2-13 19:11
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων
2015-12-15 15:03
Ματαίωση έκτακτου μαθήματος
2015-2-27 16:07
Αλλαγής Αίθουσας Διδασκαλίας
2015-2-27 15:31
Μεταβολές Ωρολογίου Προγράμματος
2014-12-24 12:43
Μάθημα αναπλήρωσης Γραμμική Άλγεβρα
2014-12-19 18:34
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
2014-12-16 12:41
Αλλαγή ώρας μαθήματος "Διαφορικές Εξισώσεις"
2014-12-12 12:21
ΑΝΑΠΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1
2014-12-10 13:11
Διδασκαλία μαθήματος "Διαφορικές Εξισώσεις" (Αναπλήρωση)
2014-12-09 20:50
Αλλαγή αίθουσας για το Τεχνικό Σχέδιο
2014-12-09 20:33
Διδασκαλία Μαθήματος Πολεοδομία-Χωροταξία
2014-11-19 17:42
Στατική IV
2014-11-12 16:53
Αλλαγή αίθουσας διεξαγωγής της Παραστατικής
2014-10-31 14:22
Τροποποίηση για το μάθημα Γαλλικής Γλώσσας και Ορολογίας