Ανακοινώσεις προγραμμάτων μαθημάτων

2012-5-22 14:00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. Αναπλ. Μαθημ. Υγειον. Τεχνολογίας
2012-5-15 16:28 Αναπλήρωση μαθημάτων Υγειονομικής Τεχνολογίας
2012-5-04 16:08 Διεξ. προόδου μαθ."Αστ.Υδρ.'Εργα"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
2012-5-04 13:08 Αναβολή μαθ. "Υδροηλεκτρικά Έργα"
2012-5-03 15:02 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2012-5-02 17:47 Διεξαγωγή προόδου του μαθ."Αστικά Υδραυλ. 'Εργα"
2012-5-02 17:42 Εκδρομή στο Μόρνο (μαθ."Αστικά Υδραυλικά Έργα")
2012-5-02 17:39 Διεξαγωγή έκτακτου μαθ. "Αστικά Υδραυλικά 'Εργα"
2012-5-02 17:36 Αναβολή μαθ. "Αστικά Υδραυλικά Έργα"
2012-3-26 18:33 Ανακοίνωση για το μάθ. "Αστικά Υδραυλικά Έργα"
2012-3-16 13:20 Ανακοίνωση για το μάθ. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΙΔ. ΣΚΥΡ."
2012-3-16 13:13 Aνακοίνωση διδασκαλίας μαθ. "Ξύλινες κατασκευές"
2012-3-06 16:07 Αλλαγή αίθουσας διδ. του μαθ. "Υπόγεια Νερά"
2012-3-05 13:09 ΑΝΑΚ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔ. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
2012-3-02 20:38 ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡ. ΕΞ.
2012-3-01 17:19 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ & ΑΙΘ.
2012-3-01 12:17 "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΙΔ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2012-2-01 16:16 Διδασκαλία μαθ. «Πολεοδομία – Χωροταξία»
2012-1-23 12:48 Αναπλήρωση μαθήματος «Πολεοδομία – Χωροταξία»
2012-1-20 16:02 Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-12
2011-12-19 15:29 Διεξαγωγή μαθήματος "Πολεοδομία-Χωροταξία"
2011-10-30 12:49 Ανακοίνωση για ΣτατικήΙΙ&Στοιχεία Αρχιτεκτονικής
2011-10-26 18:41 Αναβολή διδ. μαθ. Ειδ.Θέμ. Διαχ. Τεχνικών Έργων
2011-10-25 12:54 Ανακοίνωση για το μαθ.Τεχνολογία Συστ. Υδ. Πόρων
2011-10-24 19:46 Διανομή Σχεδιαστικού Υλικού
2011-10-23 22:27 Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμήνων
2011-10-17 17:20 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι
2011-10-17 14:48 Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων 2011-12
2011-10-13 17:09 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
2011-10-10 21:02 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ 17/10/11
2011-6-22 17:40 Διεξαγωγή μαθήματος Στατική Ι στις 23/06/2011
2011-6-14 16:44 Διεξαγωγή μαθήματος Στατική Ι στις 16/06/2011
2011-6-10 17:59 Εξτρα μάθημα ασκήσεων Στατική Ι
2011-6-08 13:09 Έκτακτο μάθημα ‘Υγειονομικής Τεχνολογίας’
2011-6-07 14:57 Αναπλήρωση Θεωρίας Στατικής Ι
2011-6-07 14:56 Μάθημα Ασκήσεων Στατικής Ι
2011-5-31 12:46 Διεξαγωγή έκτακτου μαθήματος Στατική Ι
2011-5-25 17:46 Αναπλήρωση του μαθ. Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές
2011-5-25 16:53 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Αναπλήρωση "Υγειονομικής Τεχνο."
2011-5-24 13:07 Αναπλήρωση του μαθ. Υγειονομικής Τεχνολογίας