Ελληνικά

Course Timetabless

2013-2-14 14:03
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2012-13
2013-2-06 12:55
Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού 2013
2013-1-31 13:45
Βελτιστοποίηση Συστημάτων
2012-12-31 15:18
Πρόγραμμα Μαθημάτων 2013
2012-12-18 16:44
2012-12-12 16:44
Αναπλήρωση μαθήματος "Διαφορικές Εξισώσεις"
2012-12-04 12:57
Τεχνικό Σχέδιο
2012-11-19 17:54
2012-11-13 16:08
Αναβολή & αναπλήρωση μαθήματος "Οδοποιία Ι"
2012-11-13 15:33
Αναπλήρωση μαθήματος "Στατική ΙΙ"
2012-11-12 15:28
Στατική ΙΙ
2012-11-09 16:58
ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞ. ΤΩΝ TESTS ΜΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
2012-11-05 17:03
Αναβολή διδασκαλίας του μαθ. "Γεωδαισία"
2012-11-05 16:33
Διεξαγωγή έκτακτου μαθ. "Οδοποιία Ι""
2012-11-02 16:58
Αλλαγή ημέρας διδ. μαθ. "Ειδ. Θεμ. Κυκλ. Τεχ."
2012-10-31 18:13
Αλλαγή αίθ. διδ. μαθ. "Εγγειοβελτιωτικά Έργα"
2012-10-27 21:22
Αλλαγές αιθουσών & ωρών διδασκαλίας
2012-10-17 18:39
Διδασκλία μαθ. «Σύγχρονες Μέθ. Σχεδ. Έργων Ο.Σ.»
2012-10-16 18:02
Αλλαγή τόπου διδ. του μαθ. «Τεχνικό Σχέδιο»
2012-10-15 18:13
Αλλαγή αιθ. διεξ. μαθ. «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής»
2012-10-12 18:49
Αλλαγή έναρξης μαθ. Σύγχ. Μέθ. Σχεδ. Έργων Ο.Σ.
2012-10-12 18:30
Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμήνου
2012-10-08 19:30
2012-10-08 19:26
2012-10-08 17:06
Αλλαγές στις αίθουσες των αυριανών εξετάσεων
2012-10-08 14:18
Αλλαγή Αιθουσών σε δύο Μαθήματα
2012-10-05 14:49
Διδασκαλία Μαθήματος Σιδηρών Κατασκευών Ι
2012-9-27 17:15
Έναρξη Μαθημάτων
2012-9-19 01:24
Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων 2012-13
2012-5-22 14:00
2012-5-15 16:28
Αναπλήρωση μαθημάτων Υγειονομικής Τεχνολογίας
2012-5-04 16:08
Διεξ. προόδου μαθ."Αστ.Υδρ.'Εργα"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
2012-5-04 13:08
Αναβολή μαθ. "Υδροηλεκτρικά Έργα"
2012-5-03 15:02
2012-5-02 17:47
Διεξαγωγή προόδου του μαθ."Αστικά Υδραυλ. 'Εργα"
2012-5-02 17:42
Εκδρομή στο Μόρνο (μαθ."Αστικά Υδραυλικά Έργα")
2012-5-02 17:39
Διεξαγωγή έκτακτου μαθ. "Αστικά Υδραυλικά 'Εργα"
2012-5-02 17:36
Αναβολή μαθ. "Αστικά Υδραυλικά Έργα"
2012-3-26 18:33
Ανακοίνωση για το μάθ. "Αστικά Υδραυλικά Έργα"
2012-3-16 13:20
Ανακοίνωση για το μάθ. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΙΔ. ΣΚΥΡ."