Ελληνικά

Course Timetabless

2013-9-04 17:57
Τροποποίηση προγράμματος μαθημάτων 5ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-14
2013-7-29 13:26
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων 2013-14
2013-4-08 13:10
Διδασκαλία Αγγλικών
2013-4-07 15:11
Διδασκαλία μαθήματος "Αγγλικής Γλώσσας"
2013-3-20 14:17
Αναπλήρωση μαθημάτων Προγραμματισμού Η/Υ, Β' εξ.
2013-3-20 12:01
Παρακολούθηση Γερμανικής Γλώσσας
2013-3-11 16:00
Αναπλήρωση εργαστ. "Εισαγωγή στο σιδ. σκυρόδεμα"
2013-3-07 15:16
Αλλαγή αίθ.διδασκ.Τεχνικά Υλικά
2013-2-21 16:01
Τεχνικά Υλικά - Αλ. αίθ. διδασκαλίας
2013-2-19 16:44 ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚ. ΜΑΘ. ΜΕΡ. ΔΙΑΦ. ΕΞΙΣ. & ΜΙΓ. Σ
2013-2-18 16:10
Έναρξη μαθήματος στο Σιδηροπαγές
2013-2-18 16:01
Αλ.αίθουσας στις Μερ.Διαφ.εξ.& Μιγ.Συναρτ.
2013-2-15 14:55
Έκτακτο μάθημα ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ
2013-2-15 12:27
Κατανομή Τμημάτων του μαθ. Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2013-2-15 11:36
Έναρξη μαθήματος Τεχνικά Υλικά
2013-2-14 15:51
Αλλαγή εαρινών μαθημ. 2ου εξαμήνου
2013-2-14 14:03
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2012-13
2013-2-06 12:55
Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού 2013
2013-1-31 13:45
Βελτιστοποίηση Συστημάτων
2012-12-31 15:18
Πρόγραμμα Μαθημάτων 2013
2012-12-18 16:44
2012-12-12 16:44
Αναπλήρωση μαθήματος "Διαφορικές Εξισώσεις"
2012-12-04 12:57
Τεχνικό Σχέδιο
2012-11-19 17:54
2012-11-13 16:08
Αναβολή & αναπλήρωση μαθήματος "Οδοποιία Ι"
2012-11-13 15:33
Αναπλήρωση μαθήματος "Στατική ΙΙ"
2012-11-12 15:28
Στατική ΙΙ
2012-11-09 16:58
ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞ. ΤΩΝ TESTS ΜΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
2012-11-05 17:03
Αναβολή διδασκαλίας του μαθ. "Γεωδαισία"
2012-11-05 16:33
Διεξαγωγή έκτακτου μαθ. "Οδοποιία Ι""
2012-11-02 16:58
Αλλαγή ημέρας διδ. μαθ. "Ειδ. Θεμ. Κυκλ. Τεχ."
2012-10-31 18:13
Αλλαγή αίθ. διδ. μαθ. "Εγγειοβελτιωτικά Έργα"
2012-10-27 21:22
Αλλαγές αιθουσών & ωρών διδασκαλίας
2012-10-17 18:39
Διδασκλία μαθ. «Σύγχρονες Μέθ. Σχεδ. Έργων Ο.Σ.»
2012-10-16 18:02
Αλλαγή τόπου διδ. του μαθ. «Τεχνικό Σχέδιο»
2012-10-15 18:13
Αλλαγή αιθ. διεξ. μαθ. «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής»
2012-10-12 18:49
Αλλαγή έναρξης μαθ. Σύγχ. Μέθ. Σχεδ. Έργων Ο.Σ.
2012-10-12 18:30
Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμήνου
2012-10-08 19:30
2012-10-08 19:26