Ελληνικά

Ανακοινώσεις που αφορούν τα συγγράμματα

2023-10-19 10:28
Έναρξη δηλώσεων - διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024
2023-5-16 11:36
Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022 - 2023
2023-5-05 11:15
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2022 - 2023
2023-3-21 12:24
Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2022-2023
2023-1-23 11:18
Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων και παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-23
2022-12-27 10:46
Παράταση δηλώσεων - διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023
2022-10-20 12:19
Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022-23
2022-5-31 12:24
Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού
2022-5-06 15:03
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2021 - 2022
2022-3-16 11:33
Έναρξη διανομής συγγραμάτων εαρινού εξαμήνου 2021-22
2022-1-28 15:49
Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021 - 2022
2021-12-28 12:27
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021 - 2022
2021-10-19 11:59
Έναρξη διανομής χειμερινού εξαμήνου 2021-22
2021-5-24 11:52
Παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021.
2021-3-23 12:51
Έναρξη διανομής εαρινού εξαμήνου 2020-21
2021-1-28 13:30
Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2020 - 2021
2020-11-06 10:05
Έναρξη διανομής χειμερινού εξαμήνου 2020-21
2020-6-17 11:37
Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2019 - 2020
2020-4-21 15:34
Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019 - 20
2020-3-11 12:02
Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020
2020-1-10 11:32
Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2019 - 2020
2019-12-18 14:41
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2019 - 2020
2019-10-22 12:18
Έναρξη διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-20
2019-6-06 12:10
Νέα παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018 - 2019
2019-5-08 15:27
Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018 - 2019
2019-3-27 14:02
Έναρξη διανομής εαρινού εξαμήνου 2018-19
2019-1-18 15:41
Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018 - 2019
2018-12-24 14:12
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19
2018-10-24 11:06
Διανομή συγγραμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19
2018-6-01 11:27
Νέα παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2017 - 2018
2018-5-10 11:17
Παράταση δήλωσης διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2017-18
2018-3-17 16:04
Δήλωση και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων
2018-2-06 12:49
Παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18
2018-1-17 10:32
Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017 - 2018
2017-12-22 13:05
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017 - 2018
2017-11-20 06:00
Έναρξη διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18
2017-5-27 01:56
Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2016-17
2017-5-08 12:38
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2016 - 2017
2017-3-21 12:09
Έναρξη διανομής εαρινού εξαμήνου 2016-2017
2016-12-22 14:55
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2016 - 2017