Υποτροφίες-Βραβεία-Μεταπτυχιακά Προγράμματα

2012-1-25 17:16 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
2012-1-25 17:11 Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων σε Έλληνες Υπηκόους
2012-1-19 18:40 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
2012-1-12 18:17 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Δ. ΧΩΡΑΦΑ»
2012-1-04 12:14 Υποτροφίες της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
2012-1-04 12:07 Θωμαϊδεια Βραβεία ακαδ. έτους 2011
2011-11-29 12:36 Υποτροφίες της κυβέρνησης της Σλοβακίας
2011-10-11 21:05 Υποτροφίες Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση
2011-9-06 16:13 Υποβολή αιτήσεων υποτροφίας ΙΚΥ ακ. έτ. 2009-10
2011-8-22 12:09 Διεθνές Πρόγρ. Μεταπτυχ. Σπουδών εξ αποστάσεως
2011-5-25 17:40 Υποτροφίες Ρωσικής Ομοσπ. για έρευνα σε Ρωσ. ΑΕΙ
2011-5-19 17:45 Προκήρυξη υποτροφίας "Κρήτσκη" ακ. έτ. 2009-10
2011-5-06 15:10 Υποτροφίες της εταιρίας REVOIL για το 2011-2012
2011-3-16 14:09 Υποβολή αιτήσεων για Βραβεία <<Δ. Χωραφά>>
2011-3-16 14:05 Βραβείο <<Ε. Παπαγιαννάκη>>
2011-3-14 16:20 Πρόγραμμα Marie Curie-Δράση "Δίκτυα Κατάρτισης"
2011-2-16 14:09 Αίτηση για Απονομή Θωμαϊδείου Βραβείου
2010-12-08 13:45 Υποτροφίες Ιδρύματος Μποδοσάκη ακ. έτους 2011-12
2010-12-02 11:37 Χορήγηση 10 υποτροφιών Κληροδοτήματος Σ. ΧΛΩΡΟΥ