Ιωάννης Ραυτογιάννης Αναπληρωτής Kαθηγητής

Ιωάννης Ραυτογιάννης

Τομέας Δομοστατικής

email: rafto@central.ntua.gr
ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/rafto/
τηλέφωνο: (+30) 210 7722454
fax: (+30) 210 7723442
γραφείο:
Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα, Ελλάδα