Ελληνικά

S. Malamis Associate Professor

S. Malamis

Department of Water Resources and Environmental Engineering

email: malamis.simos@gmail.com
website: http://www.eyt.gr/z/index.php/el/people-el
phone: (+30) 210 7722797
fax: (+30) 210 7722899
office:
Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.K. 15773 Αθήνα, Ελλάδα