Ελληνικά

E. Pavlopoulou Lab & Teaching Staff Member

E. Pavlopoulou

Department of Structural Engineering

email: evapavl@central.ntua.gr
phone: 210-7721324
office:
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Courses