Ιωάννης Δημητρίου Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού