Ελληνικά

Savvas Triantafyllou Assistant Professor

Savvas Triantafyllou

Department of Structural Engineering

email: savtri@mail.ntua.gr
phone: 210-772 2972
office:
Γραφείο: 306, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5 15780 Ζωγράφου