Δημήτριος Κουτσογιάννης Kαθηγητής

Δημήτριος Κουτσογιάννης

Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

email: dk@itia.ntua.gr
ιστοσελίδα: http://www.itia.ntua.gr/dk/
τηλέφωνο: (+30) 210 7722831
fax: (+30) 210 7722832
γραφείο:
Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 5 15780 Ζωγράφου

Καθηγητής στην Υδρολογία και Ανάλυση Συστημάτων Υδραυλικών Έργων