Ελληνικά

Certificates

Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι σε θέση να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στη Γραμματεία της Σχολής. Η υπηρεσία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09.

7 years, 1 month ago.