Χρήσιμα Έγγραφα

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΟΛΗΣ

Α1. Γνωστικά αντικείμενα Σχολής

Α2. Απόφαση της Σχολής σχετικά με τις καταλήψεις και τη βία στο πανεπιστήμιο, καθώς και τη σχέση της διοίκησης της Σχολής με τον φοιτητικό σύλλογο

Α3. Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Α4. Κανονισμός διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων

Α5. Σύστημα εγγραφής φοιτητών σε μαθήματα

Α6. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Α6. Διαδικασία εκλογής διευθυντών Εργαστηρίων

Α7. Διαδικασία και κριτήρια απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στη ΣΠΜ

Β. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Β1α. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΕΜΠ (αυθεντικό αρχείο)

Β1β. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΕΜΠ (ερευνήσιμο αρχείο)

Β2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Εργαστηρίων

B3. Κωδικοποίηση αδειών καθηγητών και λεκτόρων

B4. Κανονισμός Υποτροφιών ΕΔΕΙΛ

B5. Nόμος 4009 όπως ισχύει - Συγκερασμός και με μετέπειτα νόμους έως Σεπτέμβριο 2016 (από την καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου)

B6. Κώδικας δημοσίων υπαλλήλων

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Γ1. Εργαστήρια & Μονάδες της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Γ2. Ώρες υποδοχής φοιτητών από το προσωπικό της Σχολής

Γ3. Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών εκλεκτορικών σωμάτων

Γ4. Μαθήματα ΣΠΜ (2016-17)

Γ5. Αναθέσεις διδασκαλίας ΠΜ 2015-16

Γ6. Αναθέσεις διδασκαλίας ΠΜ 2016-17

Γ7. Αναθέσεις διδασκαλίας ΠΜ 2017-18

Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ1. Μέσα ποσοστά επιτυχίας μαθημάτων ακ. έτους 2014-15

Δ2. Κατανομή βαθμολογίας μαθημάτων ακ. έτους 2014-15

Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Ε1. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΜΠ 1999

Ε2. Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 2009-10

Ε3. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 2013

Ε4. Έκθεση αυτοαξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΜΠ 2014

Ε5. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΜΠ 2016

ΣΤ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΣΤ1. Εαρινό εξάμηνο 2015-16

Ζ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ζ1. Ετήσια Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα - Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15

Ζ2. Ετήσια Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα - Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

Η. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η1. Λογότυποι ΕΜΠ και Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Η2. Ώρες υποδοχής φοιτητών από τους διδάσκοντες

πριν από 1 χρόνος, 9 μήνες.