Ανακοινώσεις Τελειοφοίτων & Διπλωματούχων

2017-11-29 16:05 Παραλαβή Διπλωμάτων αποφοίτων Οκτωβρίου 2017
2017-11-14 15:01 Απονομή Διπλωμάτων αποφοίτων Ιουνίου - Οκτωβρίου 2017
2017-7-21 14:32 Παραλαβή διπλωμάτων περιόδου Ιουνίου 2017
2017-5-02 13:26 ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
2017-4-13 10:43 Δήλωση τομέα εκπόνησης διπλωματικής
2017-1-26 15:16 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
2016-11-16 12:19 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
2016-10-31 17:03 Ανακοίνωση για διπλωματικές Οκτωβρίου 2016
2016-10-24 16:34 Αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής
2016-7-12 15:29 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
2016-5-25 15:27 Δελτίο τύπου Job Fair Athens 2016
2015-7-17 14:15 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
2015-6-04 15:11 Εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου ακαδ. έτους 2014-15
2015-5-15 13:55 Απονομή Διπλωμάτων Έτους 2014
2015-3-26 17:07 Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Φεβρουαρίου 2015
2015-1-29 13:08 Αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής
2014-11-21 16:52 Erasmus Mundus
2014-11-18 13:48 Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Οκτωβρίου 2014
2014-10-01 17:00 Αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής
2014-10-01 16:40 Εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου ακαδ. έτους 2013-14
2014-8-08 18:55 Εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουλίου 2013-14
2014-6-20 20:58 Αναβολή τελετών απονομής διπλωμάτων στους Αποφοίτους περιόδων Ιουνίου 2013 & Οκτωβρίου 2013
2014-6-10 14:16 ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
2014-6-10 14:13 ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
2014-5-27 14:20 ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
2014-5-20 17:47 Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Φεβρουαρίου 2014
2014-3-14 14:40 Εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Μαρτίου 2013-14
2014-3-14 14:34 Αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής
2014-1-28 17:40 Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Οκτωβρίου 2013
2014-1-28 17:36 Αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής
2014-1-22 17:24 Εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου ακαδ. έτους 2012-13
2013-7-19 14:16 Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Ιουλίου 2013
2013-5-29 16:30 Εξέταση διπλωματικών εργασιών περ. Ιουνίου
2013-4-02 13:00 Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Φεβρουαρίου 2013
2013-3-06 14:16 Εξέταση διπλωματικών εργασιών περ. Μαρτίου 2013
2013-2-18 13:22 Αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής
2013-1-22 16:41 ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
2012-11-21 15:22 Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Οκτωβρίου 2012
2012-11-01 12:14 Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Οκτωβρίου 2012
2012-10-19 14:18 Εξέταση διπλωματικών εργασιών Τομέα ΑΚΕΔ/ΣΕΜΦΕ