Ομότιμοι Καθηγητές και Συνταξιούχοι

Κωνσταντίνος Αμπακούμκιν

Ομότιμος Kαθηγητής

Ανδρέας Αναγνωστόπουλος

Ομότιμος Kαθηγητής

Αντώνιος Αρμενάκας

Ομότιμος Kαθηγητής

Εμμανουήλ Αφτιάς

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Πλούταρχος Γιαννόπουλος

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Ιωάννης Δημητρίου

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Ιωάννης Ερμόπουλος

Ομότιμος Kαθηγητής

Γεώργιος Ιωαννίδης

Ομότιμος Kαθηγητής

Ευφροσύνη Καλκάνη

Ομότιμη Kαθηγήτρια

Αντώνιος Καλτσούνης

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Γεώργιος Κανελλαΐδης

Ομότιμος Kαθηγητής

Παναγιώτης Καρύδης

Ομότιμος Kαθηγητής

Ελισσαίος Κατσαραγάκης

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Ιωάννης Κατσικαδέλης

Ομότιμος Kαθηγητής

Αλεξάνδρα Κατσίρη

Ομότιμη Kαθηγήτρια

Αντώνιος Κουνάδης

Ομότιμος Kαθηγητής

Μιχαήλ Κωτσοβός

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Σέργιος Λαμπρόπουλος

Ομότιμος Kαθηγητής

Μαρία-Γερτρούδη Λάππα

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Κωνσταντίνος Λυμπέρης

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Παύλος Μαρίνος

Ομότιμος Kαθηγητής

Κωνσταντίνος Μέμος

Ομότιμος Kαθηγητής

Μαρία Μιμίκου

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Γεώργιος Μιχάλτσος

Ομότιμος Kαθηγητής

Νικόλαος Μουτάφης

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Κωνσταντίνος Μουτζούρης

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Αγγελική Μπάκα

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Μάρκος Μποναζούντας

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος

Ομότιμος Kαθηγητής

Ιωάννης Παπαδημητράκης

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Εμμανουήλ Παπαδρακάκης

Ομότιμος Kαθηγητής

Ιωάννης Πρωτονοτάριος

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Κωνσταντίνος Ρόκος

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Αντώνιος Σταθόπουλος

Ομότιμος Kαθηγητής

Λεωνίδας Σταυρίδης

Ομότιμος Kαθηγητής

Ιωάννης Στεφανάκος

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Κωνσταντίνος Συρμακέζης

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Θεοδόσιος Τάσιος

Ομότιμος Kαθηγητής

Ιωάννης Τζουβαδάκης

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Κίμων Χατζημπίρος

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού

Γεώργιος Χριστοδούλου

Συνταξιούχο μέλος καθηγ. προσωπικού