Ελληνικά

Απόφαση Κοσμητείας 11/1/2022

Απόφαση της Κοσμητείας 11/1/2022

Επικαιροποιημένη απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 11/1/2022) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για διαδικασίες που αφορούν:

α) κατάταξη σε εξάμηνο φοιτητών εκ μετεγγραφής

β) εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής & φοιτητική ιδιότητα

γ) άλλου τύπου αιτήσεις

Attached file

1 year, 2 months ago.

Αντιστοίχηση βαθμών Erasmus

Attached file

3 years, 8 months ago.

Απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 10/5/2019)

Οι φοιτητές της Σχολής, με κωδικό cv17…. και πριν, που έχουν κάνει αίτηση για απαλλαγή σε μαθήματα και η αίτησή τους δεν εγκρίνεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση, εκ νέου, για το ίδιο μάθημα.

4 years ago.

Απόφαση της Κοσμητείας για φοιτητικά θέματα

Απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 22/11/2018) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για διαδικασίες που αφορούν:

α) κατάταξη σε εξάμηνο φοιτητών εκ μετεγγραφής

β) εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής

γ) άλλου τύπου αιτήσεις

4 years ago.

Ανακοίνωση για απαλλαγές μαθημάτων

22.11.2018

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ότι σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (συν. 30.10.2018), η οποία ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, σχετικά με το δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα, ισχύουν τα κάτωθι:

«Οι φοιτητές που εγγράφονται στη Σχολή με κάποιες από τις κατηγορίες που εντάσσονται στους δικαιούμενους υποβολής αίτησης για απαλλαγή (σύμφωνα με τη νομοθεσία), δικαιούνται να υποβάλουν άπαξ (σύμφωνα με την ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μετά το τέλος των εγγραφών χειμερινού και εαρινού εξαμήνου) σχετική αίτηση για απαλλαγή από τη φοίτηση και τις εξετάσεις σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.»

Επισημαίνεται ότι για όλους τους φοιτητές που υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από μαθήματα ισχύει ότι δικαιούνται (σύμφωνα με τη νομοθεσία) να υποβάλουν αίτηση για μαθήματα που έχουν διδαχθεί στη Σχολή προέλευσης, η οποία αφενός είναι μοναδική και αφετέρου διευκρινίζεται ότι ως Σχολή Προέλευσης νοείται αυτή βάσει της οποίας ενεγράφησαν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απόφαση δεν αφορά όσους φοιτητές εγγράφονται στη Σχολή μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, για τους οποίους θα ισχύουν όσα κάθε φορά περιγράφονται στην σχετική ανακοίνωση για τις συγκεκριμένες εξετάσεις, δηλ. ότι οι φοιτητές κατατάσσονται στο εξάμηνο που ορίζεται από την ανακοίνωση, με χρέωση όλων των μαθημάτων των προηγουμένων εξαμήνων (εκτός των 3 μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στη Σχολή) και δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής για μαθήματα.

4 years ago.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ" ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Ενημερώνονται οι φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στο 1ο – 2ο εξάμηνο ότι για το μάθημα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ» ισχύει ότι :

η σημείωση -9 αντιστοιχεί στο «ΕΠΕΤΥΧΕ» και η σημείωση -1 αντιστοιχεί στο «ΑΠΕΤΥΧΕ».

Συνεπώς όλοι οι παραπάνω φοιτητές που βλέπουν στα στοιχεία τους είτε τη σημείωση -9,είτε τη σημείωση «ΕΠΕΤΥΧΕ» δεν οφείλουν να ξαναδηλώσουν το μάθημα στο εγγραφολόγιο.

4 years ago.

Βαθμολογία Αγγλικής γλώσσας 4

Σας ενημερώνουμε ότι για το μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4» δεν καταχωρείται βαθμολογία και ισχύουν οι παρακάτω αντιστοιχίες :

-9 : ΕΠΕΤΥΧΕ

-1 : ΑΠΕΤΥΧΕ

4 years ago.

Ανακοίνωση για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ΝΠΣ

4 years ago.

Σύστημα εγγραφής φοιτητών σε μαθήματα - Ενημέρωση για το 2016-17

4 years ago.

Υπενθύμιση κανονισμού εξετάσεων

Με την έναρξη της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2016 υπενθυμίζεται ο σχετικός κανονισμός της Σχολής. Η πιστή τήρησή του θα μας επιτρέπει να προσδοκούμε ότι τα αποτελέσματα της εξεταστικής θα είναι δίκαια και αξιοκρατικά.

Καλή επιτυχία σε όλους

4 years ago.