Τομείς

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Δομοστατικής

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος

Ο Τομέας Δομοστατικής δραστηριοποιείται επιστημονικά στις περιοχές της θεωρητικής και πειραματικής στατικής, της δυναμικής, της ανάλυσης της δομικής ευστάθειας, της σχηματοποίησης και του υπολογισμού μεταλλικών ...

Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Ιστοσελίδα: http://www.hydro.ntua.gr/

Διευθυντής: Ευάγγελος Mπαλτάς

Ο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1982, με γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, από ποσοτική και ποιοτική άποψη, του υδάτινου περιβάλλοντος και των συναφών ...

Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Ιστοσελίδα: http://www.transport.ntua.gr/

Διευθυντής: Ανδρέας Λοΐζος

Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής καλύπτει, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, τις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών με όλα τα μέσα, από τα στάδια των ερευνών, του ...

Τομέας Γεωτεχνικής

Ιστοσελίδα: http://www.civil.ntua.gr/geotech/

Διευθυντής: Βασιλική Γεωργιάννου

Ο Τομέας Γεωτεχνικής συγκροτήθηκε το 1982 με βάση τις τέως έδρες Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων σύμφωνα με το Νόμο-Πλαίσιο 1268/82 για την Ανώτατη Παιδεία και ...

Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Ιστοσελίδα: http://cem.civil.ntua.gr/

Διευθυντής: Δημήτρης Κουτσογιάννης (χρέη Διευθυντή)

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές του τομέα είναι: Υπολογισμός της απόδοσης και του κόστους των μέσων παραγωγής και των ομάδων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευαστικές δραστηριότητες ...