Ελληνικά

Scholarships-Awards-Postgraduate Programs

2022-7-02 13:57
Παράταση υποβολής αιτήσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση»
2022-6-27 13:47
Υποτροφία Κρητικού ακ. έτους 2020-21 (απόφαση)
2022-6-27 13:46
Κληροδότημα Δ. Θωμαίδη ακ. έτους 2020-21 (απόφαση)
2022-6-14 01:01
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ
2022-6-10 14:41
Ανακοίνωση Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών για Μaster 2 στη Γαλλία, ακαδ.έτους 2022-2023
2022-6-09 13:24
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-23
2022-6-07 14:44
Βραβείο στη Μνήμη του Καθηγητή Χρήστου Παπακυριακόπουλου ακαδ. έτους 2020-2021
2022-6-03 11:30
Υποτροφία "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακ. έτους 2021-22
2022-6-03 11:25
Υποτροφία "Ευάγγελου Απέργη"
2022-5-26 13:24
Υποτροφία "Παπασταυρίδειος" έτους 2021
2022-5-26 13:19
Υποτροφία "Ελ. Τσαντίλη" έτους 2021
2022-5-26 11:06
Πρόγραμμα ΙΚΥ ενίσχυσης συμμετοχής φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς
2022-5-25 11:46
Προκήρυξη υποτροφίας "στην Μνήμη των εκ Μετσόβου ευεργετών" ακ. έτους 2020-21
2022-4-19 14:17
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας
2022-4-16 15:47
Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online σεμινάρια γαλλι
2022-4-13 12:45
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
2022-4-07 14:19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - 17-22 ΔΕΚ
2022-4-06 19:35
Υποτροφίες για την Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας - Παράταση προθεσμίας έως 15/04/22
2022-4-04 23:19
Παράταση προθεσμίας υποβολής για τα Βραβεία Χωραφά έτους 2022
2022-4-01 00:07
Χορήγηση της υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" για την εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2021
2022-4-01 00:06
Πρόσκληση της "Παπασταυριδείου Υποτροφίας" για την επίδοση της εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2021
2022-4-01 00:04
Απόφαση για τη μη επίδοση της υποτροφίας "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακαδ. έτους 2020-21
2022-4-01 00:01
Απόφαση για τη μη χορήγηση της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη" έτους 2021
2022-3-31 23:59
Πρόσκληση για τη βράβευση των δημοσιεύσεων έτους 2021 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαϊδη
2022-3-31 23:55
Πρόσκληση για τη βράβευση φοιτητών ακ. έτ. 2021-22 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδη
2022-3-22 01:32
Βραβεία "Χρυσοβέρη και Κονδούλη" 2021
2022-3-22 01:29
Βραβεία "Διμοήδους Κομνηνού"
2022-3-16 12:06
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΚΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2022-3-14 12:23
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για το Βραβείο "Δημ. Τσαμπούλας"
2022-3-01 11:59
Υπενθύμιση της προκήρυξης των Βραβείων Δ. Χωραφά έτους 2022
2022-3-01 11:56
Χορήγηση 3 προπτυχιακών υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος "Κλέαρχου Τσουρίδη" 2021-2022
2022-2-16 15:54
Πρόγραμμα υποτροφιών της φλαμανδικής κυβέρνησης του Βελγίου
2022-2-10 12:36
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-Δημοσιότητα Προκήρυξης για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο Κλιματικά
2022-2-08 18:41
Υποτροφίες για την Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας
2022-2-07 14:42
Υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές ΕΜΠ που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
2022-2-07 14:38
Υποτροφίες Ρουμανίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23
2022-2-04 10:49
Χορήγηση υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας
2022-1-24 09:14
ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΩΡΑΦΑ ΕΤΟΥΣ 2022
2022-1-19 11:05
Υποτροφία "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" έτους 2021
2022-1-19 11:04
Υποτροφία "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακ. έτους 2020-21