Στοιχεία προπτυχιακών φοιτητών

Μετάβαση στα στοιχεία φοιτητών

Υπάρχει η δυνατότητα προβολής του ιστορικού των εγγραφών & των μαθημάτων στα οποία ο σπουδαστής έλαβε προβιβάσιμο βαθμό καθώς και εκείνων που δηλώθηκαν αλλά δεν εξετάστηκαν με επιτυχία.

Απαιτείται αποδοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού στη φόρμα που εμφανίζεται και εισαγωγή προσωπικού κωδικού ΕΜΠ.

πριν από 5 χρόνια, 1 μήνας.