Ελληνικά

Undergraduate Student's Information

Μετάβαση στα στοιχεία φοιτητών

Υπάρχει η δυνατότητα προβολής του ιστορικού των εγγραφών & των μαθημάτων στα οποία ο σπουδαστής έλαβε προβιβάσιμο βαθμό καθώς και εκείνων που δηλώθηκαν αλλά δεν εξετάστηκαν με επιτυχία.

Απαιτείται αποδοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού στη φόρμα που εμφανίζεται και εισαγωγή προσωπικού κωδικού ΕΜΠ.

10 years, 11 months ago.