Ελληνικά

Course Εxaminations

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:

  • του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου,

  • του Ιουνίου και

  • του Σεπτεμβρίου.

Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί:

  • κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο (χειμερινού και εαρινού) εξαμήνων και

  • κατά τις περιόδους Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου στα μαθήματα των χειμερινών και εαρινών εξαμήνων αντίστοιχα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η δήλωση των εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εγγραφή-δήλωση μαθημάτων.

Ανακοινώσεις που αφορούν τα προγράμματα εξετάσεων

9 years ago.