Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων

Το ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου.

Ανακοινώσεις που αφορούν τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων

πριν από 6 χρόνια.

Σχετικά Νέα


Προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2016-17

.

Συνημμένα αρχεία

πριν από 1 χρόνος, 6 μήνες.