Ελληνικά

Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι αιτήσεις για συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλονται 1-15 Νοεμβρίου σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Σχολής.

Αιτήσεις Υποψηφίων Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Πτυχιούχων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πτυχιούχων ΤΕΙ

Ανακοινώσεις που αφορούν τις Κατατακτήριες εξετάσεις

7 years, 11 months ago.