Διοίκηση

Κοσμήτορας

email: dk@itia.ntua.gr
τηλέφωνο: (+30) 210 7722831
fax: (+30) 210 7722832
γραφείο:
Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 5 15780 Ζωγράφου

Αναπληρωτής Κοσμήτορας

Ανδρέας Λοΐζος
Ανδρέας Λοΐζος

Kαθηγητής

email: aloizos@central.ntua.gr
τηλέφωνο: (+30) 210 7721279
fax: (+30) 210 7721327
γραφείο:
Εργαστήριο Οδοποιίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Κοσμητεία

Ιωάννης Ψυχάρης
Ιωάννης Ψυχάρης

Kαθηγητής

email: ipsych@central.ntua.gr
τηλέφωνο: (+30) 210 7721154
fax: (+30) 210 7721182
γραφείο:
Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Μιχαήλ Καββαδάς
Μιχαήλ Καββαδάς

Αναπληρωτής Kαθηγητής

email: kavvadas@central.ntua.gr
τηλέφωνο: (+30) 210 7723412
fax: (+30) 210 7722237
γραφείο:
Εργαστήριο Θεμελιώσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Διευθυντές Τομέων

Τομέας Δομοστατικής

Ιωάννης Ψυχάρης
Ιωάννης Ψυχάρης

Kαθηγητής

email: ipsych@central.ntua.gr
τηλέφωνο: (+30) 210 7721154
fax: (+30) 210 7721182
γραφείο:
Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

email: baltas@central.ntua.gr
τηλέφωνο: (+30) 210 7722883
γραφείο:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Ανδρέας Λοΐζος
Ανδρέας Λοΐζος

Kαθηγητής

email: aloizos@central.ntua.gr
τηλέφωνο: (+30) 210 7721279
fax: (+30) 210 7721327
γραφείο:
Εργαστήριο Οδοποιίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Τομέας Γεωτεχνικής

Μιχαήλ Καββαδάς
Μιχαήλ Καββαδάς

Αναπληρωτής Kαθηγητής

email: kavvadas@central.ntua.gr
τηλέφωνο: (+30) 210 7723412
fax: (+30) 210 7722237
γραφείο:
Εργαστήριο Θεμελιώσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου Τ.κ. 15773 Αθήνα, Ελλάδα

Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

email: dk@itia.ntua.gr
τηλέφωνο: 210 772 2831
γραφείο:
Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων