Ελληνικά

Ανακοινώσεις για Απαλλαγές Μαθημάτων

2023-4-28 14:29
Ανακοίνωση για αιτήσεις απαλλαγών
2022-12-21 12:01
Ανακοίνωση για αιτήσεις απαλλαγών
2022-3-24 14:41
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2021-11-08 14:55
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2021-9-28 13:03
Διπλώματα για απαλλαγή από τα μαθήματα ξένων γλωσσών
2021-3-31 17:03
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2020-11-11 14:17
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2019-12-02 14:05
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2019-3-26 13:50
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2018-11-26 11:02
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2018-5-11 13:22
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2018-1-19 14:10
Ανακοίνωση διορθωμένου πίνακα απαλλαγών από μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών
2017-12-11 11:29
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2017-3-29 10:54
Ανακοίνωση για θέματα απαλλαγών
2015-4-27 17:08
Απαλλαγές Μαθημάτων 2015
2014-2-04 13:44
Θέματα Απαλλαγών
2013-3-08 15:01
Απαλλαγή από την Φοίτηση και Εξέταση Μαθημάτων