Ελληνικά

Ανακοινώσεις για Απαλλαγές Μαθημάτων

2021-3-31 17:03
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2020-11-11 14:17
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2019-12-02 14:05
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2019-3-26 13:50
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2018-11-26 11:02
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2018-5-11 13:22
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2018-1-19 14:10
Ανακοίνωση διορθωμένου πίνακα απαλλαγών από μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών
2017-12-11 11:29
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2017-3-29 10:54
Ανακοίνωση για θέματα απαλλαγών
2016-10-24 17:49
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2015-4-27 17:08
Απαλλαγές Μαθημάτων 2015
2014-2-04 13:44
Θέματα Απαλλαγών
2013-3-08 15:01
Απαλλαγή από την Φοίτηση και Εξέταση Μαθημάτων
2013-2-11 17:54
Ανακοίνωση απαλλαγών σύμφωνα με το Ν. 4115/2013
2012-10-22 14:27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2012-3-16 14:06
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2011-10-31 17:08
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2011-3-04 15:47
Ανακοίνωση απαλλαγών ακαδ. έτους 2010-11