Μαθήματα

 • Υποχρεωτικά
 • Γενική Οικονομική & Σχέδιο Γεωλογία Μηχανικού Εργαστήριο Υλικών Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα Μηχανική του Στερεού Σώματος Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς
 • ΚΕΥ (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Παραστατική Γεωμετρία
 • Ξένες Γλώσσες (μόνο διδασκαλία)
 • Αγγλική Γλώσσα I Γαλλική Γλώσσα I
 • Υποχρεωτικά
 • Αντοχή των Υλικών Αριθμητική Ανάλυση Γεωδαισία Διαφορικές Εξισώσεις Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τεχνική Μηχανική ΙΙΙ (Δυναμική του Στερεού Σώματος) Φυσική
 • ΚΕΥ (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Ξένες Γλώσσες (Διδασκαλία & Εξέταση) (Υποχρεωτική η επιλογή μίας)
 • Αγγλική Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία
 • Υποχρεωτικά
 • Γεωδαιτικές Εφαρμογές Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις Μηχανική των Ρευστών Πιθανότητες - Στατιστική Στατική Ι
 • ΚΕΥ (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Μηχανική του Συνεχούς Μέσου Πειραματική Αντοχή Υλικών
 • Ξένες Γλώσσες (Διδασκαλία & Εξέταση) (Υποχρεωτική η επιλογή μίας)
 • Αγγλική Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία
 • Υποχρεωτικά
 • Εδαφομηχανική Ι Εφαρμοσμένη Υδραυλική Οδοποιΐα Ι Περιβαλλοντική Τεχνολογία Στατική ΙΙ Τεχνική Υδρολογία
 • ΚΕΥ (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφαρμογές Η/Υ Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση
 • Υποχρεωτικά
 • Αστικά Υδραυλικά Έργα Εδαφομηχανική ΙΙ Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Οδοποιΐα ΙΙ Στατική ΙΙΙ Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων Τεχνική Γεωλογία
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα Θεμελιώσεις Σιδηρές Κατασκευές Ι Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Στατική IV Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
 • ΚΕΥ Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Ειδικά Θέματα Οικοδομικής Κτιριολογία
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού
 • Αντισεισμικές Κατασκευές Διαχείριση Τεχνικών Έργων Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα Θεμελιώσεις Σιδηρές Κατασκευές Ι Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών
 • ΚΕΥ Ομάδα 5 Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Στατική IV
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
 • Αντισεισμικές Κατασκευές Διαχείριση Τεχνικών Έργων Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα Θεμελιώσεις Κυκλοφοριακή Ροή Σιδηρές Κατασκευές Ι Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα Θεμελιώσεις Πειραματική Εδαφομηχανική Σιδηρές Κατασκευές Ι Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
 • ΚΕΥ Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Κυκλοφοριακή Ροή Στατική IV Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού
 • Αντισεισμική Τεχνολογία 1 Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Στατική V
 • ΚΕΥ Ομάδα 1 Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων Εισαγωγή στη Γεφυροποιϊα Ξύλινες Κατασκευές Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ Σύνθετα Υλικά Υδροηλεκτρικά Έργα
 • ΚΕΥ Ομάδα 2 Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία Προχωρημένη Μηχανική Υλικών
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού
 • Ακτομηχανική Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Υγειονομική Τεχνολογία Υπόγεια Νερά
 • ΚΕΥ Ομάδα 1 Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή συνολικά ενός εκ των ομάδων 1&2)
 • Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων Εισαγωγή στη Γεφυροποιϊα Ξύλινες Κατασκευές Υδροηλεκτρικά Έργα
 • ΚΕΥ Ομάδα 2 Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή συνολικά ενός εκ των ομάδων 1&2)
 • Αστικά Οδικά Δίκτυα Οδοστρώματα Πεπερασμένα Στοιχεία Υπολογιστική Υδραυλική
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
 • Αστικά Οδικά Δίκτυα Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Οδοστρώματα Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηροδρομική Τεχνική
 • ΚΕΥ Ομάδα 1 Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή συνολικά ενός εκ των ομάδων 1&2)
 • Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων Εισαγωγή στη Γεφυροποιϊα Ξύλινες Κατασκευές Υδροηλεκτρικά Έργα
 • ΚΕΥ Ομάδα 2 Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή συνολικά ενός εκ των ομάδων 1&2)
 • Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας Πεπερασμένα Στοιχεία Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ
 • ΚΕΥ Ομάδα 1 Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή συνολικά ενός εκ των ομάδων 1,2&3)
 • Εισαγωγή στη Γεφυροποιϊα Ξύλινες Κατασκευές Υδροηλεκτρικά Έργα
 • ΚΕΥ Ομάδα 2 Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή συνολικά ενός εκ των ομάδων 1,2&3)
 • Ακτομηχανική Οδοστρώματα Στατική V
 • ΚΕΥ Ομάδα 3 Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή συνολικά ενός εκ των ομάδων 1,2&3)
 • Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία Υπόγεια Νερά
 • Προαιρετικά
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού
 • Αντισεισμική Τεχνολογία 2 Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατικής και Δυναμικής Προεντεταμένο Σκυρόδεμα Σιδηρές και Σύμμικτες Γέφυρες
 • ΚΕΥ Ομάδα 1 Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες Εδαφοδυναμική Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Πειραματική Εδαφομηχανική Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
 • ΚΕΥ Ομάδα 2 Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος Θεωρία Δίσκων και Κελυφών Σύμμικτες Κατασκευές
 • ΚΕΥ Ομάδα 3 Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές Θεωρία Πλακών Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος Τεχνική Σεισμολογία
 • ΚΕΥ Ομάδα 4 Κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Ειδικά Κεφάλαια Ανάλυσης Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών Μηχανική της Τοιχοποιϊας Συνοριακά Στοιχεία
 • ΚΕΥ Ομάδα 5 - Η επιλογή Π.Α. απαλλάσσει από υποχρέωση επιλογής ενός μαθήματος από οποιαδήποτε εκ των υπολοίπων ομάδων
 • Πρακτική άσκηση
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού
 • Στοχαστικές Μέθοδοι Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων
 • ΚΕΥ Ομάδα 1 Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Έργα Ανοικτής Θαλάσσης Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα
 • ΚΕΥ Ομάδα 2 Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων
 • ΚΕΥ Ομάδα 3 Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική
 • ΚΕΥ Ομάδα 4 Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Πειραματική Υδραυλική
 • ΚΕΥ Ομάδα 5 Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια Κυκλοφοριακή Ροή Προεντεταμένο Σκυρόδεμα Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα
 • ΚΕΥ Ομάδα 6 Κατεύθυνσης Υδραυλικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες Εδαφοδυναμική Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Πειραματική Εδαφομηχανική Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
 • ΚΕΥ Ομάδα 7 - Η επιλογή Π.Α. απαλλάσσει από υποχρέωση επιλογής ενός μαθήματος από οποιαδήποτε εκ των υπολοίπων ομάδων
 • Πρακτική άσκηση
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
 • Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιϊας Λειτουργία Δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Οδοστώματα Οδών και Αεροδρομίων Συνδυασμένες Μεταφορές - Ειδικά Συστήματα Σχεδιασμός Αεροδρομίων
 • ΚΕΥ Ομάδα 1 Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες Εδαφοδυναμική Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Πειραματική Εδαφομηχανική Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
 • ΚΕΥ Ομάδα 2 Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Ειδικά Θέματα Κυκλοφοριακής Τεχνικής Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές
 • ΚΕΥ Ομάδα 3 - Η επιλογή Π.Α. απαλλάσσει από υποχρέωση επιλογής ενός μαθήματος από οποιαδήποτε εκ των υπολοίπων ομάδων
 • Πρακτική άσκηση
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού
 • Βραχομηχανική - Σήραγγες
 • ΚΕΥ Ομάδα 1 Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Εδαφοδυναμική Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα
 • ΚΕΥ Ομάδα 2 Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Λειτουργία Δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Υπολογιστική Γεωτεχνική
 • ΚΕΥ Ομάδα 3 Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατικής και Δυναμικής Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
 • ΚΕΥ Ομάδα 4 Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
 • ΚΕΥ Ομάδα 5 Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Αντισεισμική Τεχνολογία 2 Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων Πειραματική Υδραυλική Προεντεταμένο Σκυρόδεμα Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • ΚΕΥ Ομάδα 6 Κατεύθυνσης Γεωτεχνικού Μηχανικού (Υποχρεωτική η επιλογή ενός)
 • Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών Μηχανική της Τοιχοποιϊας Σύμμικτες Κατασκευές
 • ΚΕΥ Ομάδα 7 - Η επιλογή Π.Α. απαλλάσσει από υποχρέωση επιλογής ενός μαθήματος από οποιαδήποτε εκ των υπολοίπων ομάδων
 • Πρακτική άσκηση
 • Ομάδα 901
 • Στοχαστικές Μέθοδοι