You are here: News
Connected from 54.81.216.254 at 17:51:20, 30-10-2014.

Latest news

29-10-2014

Αφορά Μεταφορά θέσης Δημοσίων Υπαλλήλων

Ενημερώνονται όσοι υπέβαλαν αίτηση για μεταφορά θέσης Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013, καθώς την Υ.Α. Φ1/79383/Β3, για το ακαδ. έτος 2014-15, και μετά το άρθρο 40 του Ν.4301/7.10.2014 με τον οποίο καταργείται ο προαναφερθείς Νόμος ότι οι σχετικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών δεν πρόκειται να διεκπεραιωθούν περαιτέρω.

Published by: miltos,
1 day, 3 hours ago.

Μεταφορά Θέσης Φοιτητών

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 και της υπ΄αριθμ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» όπως προσέλθουν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 μέχρι και Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 11.00 έως 13.30 προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ηλεκτρονική τους αίτηση.

(Θα προσέρχονται οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, αλλιώς χρειάζεται εξουσιοδότηση από την αστυνομία)

Published by: miltos,
1 day, 3 hours ago.

Γαλλική Γλώσσα

Η πρώτη συνάντηση για τα μαθήματα Γαλλικών Α και Γ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στην αίθουσα 02Β του κτηρίου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

15.15-17.00 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

17.15-19.00 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Για τυχόν ερωτήσεις, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τη διδάσκουσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pappa@central.ntua.gr.

Published by: miltos,
1 day, 3 hours ago.

27-10-2014

Ενημερωτική συνάντηση με τους σπουδαστές 5ου εξαμήνου του προγράμματος Διπλού Διπλώματος ENPC

Ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση στους σπουδαστές του 5ου εξαμήνου του προγράμματος Διπλού Διπλώματος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ - Ecole Nationale des Ponts et Chaussees

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, Αίθουσα 5, 1ος όροφος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Νέα Κτίρια Ζωγράφου.

Attached files

Published by: deanoffice,
3 days, 6 hours ago.

Επιτυχόντες Ειδικής Κατηγορίας 5%, Ακ. Έτους 2014-15

Ανακοινώνεται ότι οι εισαγόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 καλούνται για εγγραφή στη Σχολή στο διάστημα από 22-10-2014 μέχρι και 05-11-2014 προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής.

 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτιβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.(δίνεται από τη Γραμματεία).

 3. Πρωτότυπο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/ τ.β΄/14-2-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση.

 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως

 5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Published by: miltos,
3 days, 7 hours ago.

Παράταση Εγγραφών Χειμερινών Εξαμήνων μέχρι 31-10-14

Λόγω δυσχερειών που παρουσιάσθηκαν στο σύστημα του εγγραφολογίου, παρατείνονται οι εγγραφές των Χειμερινών Εξαμήνων έως και 31-10-14.

Από τη Γραμματεία

Published by: miltos,
3 days, 7 hours ago.

21-10-2014

Διανομή Συγγραμμάτων Χειμερινών Εξαμήνων

Published by: miltos,
1 week, 2 days ago.

Ανανέωση Κάρτας Σίτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Τηλέφωνα : 772-1928 & 772 2192 Fax : 772-1944

Αθήνα, 14/10/2014

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) μετά την εγγραφή τους στις Σχολές και μέχρι 28/11/2014, να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Θωμαΐδειο Κτίριο), καθημερινά 9.30΄ έως 13.30΄, προκειμένου να τους ανανεωθεί η κάρτα σίτισης για το ακαδ. έτος 2014-2015.

Σχετικές αναρτήσεις

α) υπουργική απόφαση Φ5/68535/Β3/18.6.2012 (Φ.Ε.Κ. 1965) για καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές

β) έντυπο αίτησης-δήλωσης χορήγησης κάρτας σίτισης

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Attached files

Published by: miltos,
1 week, 2 days ago.

16-10-2014

Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Σλοβακίας

Published by: miltos,
1 week, 6 days ago.

Υποτροφίες ΙΚΥ ΙΙ

Published by: miltos,
1 week, 6 days ago.

Υποτροφίες ΙΚΥ

Published by: miltos,
1 week, 6 days ago.

Παρουσίαση Πρακτικής Άσκησης Ακ. Έτους 2014-15

Published by: miltos,
2 weeks ago.

Διπλωματικές Εργασίες για την Κεντρική Βιβλιοθήκη

Published by: miltos,
2 weeks ago.

Εγγραφές Ομογενών

Ανακοινώνεται ότι οι εισαγόμενοι στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 καλούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία της Σχολής στο διάστημα από 09-10-2014 μέχρι και 23-10-2014 προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα δικαολογητικά, ανά κατηγορία, σύμφωνα με την δημοσιευθείσα ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

                    ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Attached file

Published by: miltos,
2 weeks ago.

Ανάρτηση παρουσιάσεων εκδηλώσεων Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση προς τους φοιτητές Τρίτη: 14 Οκτωβρίου 2014

Published by: deanoffice,
2 weeks ago.

Εκδήλωση της ΕΜΑΕΤ αφιερωμένη στον Μιχάλη Παπαδάκη, Υδραυλικό Μηχανικό

Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ)

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, στις 18.30

Αίθουσα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Κέκροπος 10, 10558 Πλάκα

Εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχάλη Παπαδάκη, Υδραυλικό Μηχανικό

(α) Θ.Π. Τάσιος, Προοίμιο

(β) Ε. Χιώτης, "Συμβολή στην Αρχαία Αθηναϊκή Τοπογραφία: ο Φαίδρος και ο Σωκράτης στον Ιλισό"

Published by: deanoffice,
2 weeks ago.

Archive

2014,

2013,

2012,

2011,

2010.

Briefing

Live!

News

29-10-2014

Αφορά Μεταφορά θέσης Δημοσίων Υπαλλήλων

Read more...

Μεταφορά Θέσης Φοιτητών

Read more...

Γαλλική Γλώσσα

Read more...

27-10-2014

Ενημερωτική συνάντηση με τους σπουδαστές 5ου εξαμήνου του προγράμματος Διπλού Διπλώματος ENPC

Read more...

Επιτυχόντες Ειδικής Κατηγορίας 5%, Ακ. Έτους 2014-15

Read more...

Παράταση Εγγραφών Χειμερινών Εξαμήνων μέχρι 31-10-14

Read more...

21-10-2014

Διανομή Συγγραμμάτων Χειμερινών Εξαμήνων

Read more...

Ανανέωση Κάρτας Σίτησης

Read more...

Feeds RSS and Atom feeds

Website news

Web standards: XHTML1.0, CSS3.
Powered by: FreeBSD, vim, python, MySQL, django, schole.
© 2009 – 2014 School of Civil Engineering, NTUA
Contact the webmaster.