You are here: News
Connected from 54.144.206.73 at 22:56:58, 27-1-2015.

Latest news

27-1-2015

Συμπληρωματικός πίνακας κοινωνικών κριτηρίων

Καλούνται όσοι συμπεριλαμβάνονται στους συμπληρωματικούς ονομαστικούς πίνακες των αιτουμένων μεταφορά θέσης εισαγωγής με κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τη με αρ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 (ΦΕΚ 2665 Β΄) απόφαση σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» υ.α., μετά από εξέταση υποβληθεισών ενστάσεων, να προσέλθουν στη Σχολή από 28-1-2015 έως και 4-2-2015, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ηλεκτρονική τους δήλωση.

            ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
           ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Published by: miltos,
12 hours, 20 minutes ago.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Attached file

Published by: miltos,
12 hours, 28 minutes ago.

26-1-2015

Συγχαρητήρια στον Νέο Πρωθυπουργό και απόφοιτο της Σχολής

Έχει αποσταλεί το ακόλουθο μήνυμα προς τον κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργό και απόφοιτο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ


Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εκ μέρους της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σας απευθύνω θερμά συγχαρητήρια για την ανάληψη της ηγεσίας της χώρας.

Είμαστε σίγουροι πως οι γνώσεις και τα εφόδια που πήρατε από τη Σχολή μας θα σας είναι χρήσιμα για τον χειρισμό των δύσκολων προβλημάτων που καλείστε να αντιμετωπίσετε. Η επωφελής για τον λαό και τη χώρα μας αντιμετώπισή τους θα είναι και για σας προσωπική επιτυχία και, έμμεσα, τιμή για τη Σχολή μας.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη στα δύσκολα καθήκοντά σας.

Δημήτρης Κουτσογιάννης

Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ


Published by: dean,
1 day, 6 hours ago.

Βιβλίο Γεωλογίας Μηχανικού

Καλούνται όσοι πρωτοετείς φοιτητές δεν έχουν προμηθευτεί το βιβλίο Γεωλογίας Μηχανικού (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν εγγραφεί πρόσφατα με μεταφορά θέσης) να προσέλθουν στον Τομέα Γεωτεχνικής να το προμηθευτούν.

Published by: miltos,
1 day, 7 hours ago.

23-1-2015

Στατιστικά στοιχεία δηλώσεων συμμετοχών στις εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

Ο Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270Α / 24 Δεκεμβρίου 2014) στο άρθρο 73 παρ. 1 προβλέπει:

Προστίθεται παράγραφος 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως

 «24. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα.»

Σε εφαρμογή του νόμου, δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές της Σχολής ΠΜ να δηλώσουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής, τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου στις εξετάσεις των οποίων  θα συμμετέχουν, με την προϋπόθεση ότι τα έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν και δεν τα έχουν περάσει. Ζητήθηκε από τους φοιτητές, για τον ορθό προγραμματισμό των εξετάσεων, να δηλώσουν μόνο τα μαθήματα στις εξετάσεις των οποίων πραγματικά θα συμμετάσχουν και όχι γενικώς οφειλόμενα μαθήματα.

Με τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, τα στατιστικά στοιχεία των εγγραφών σε εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου είναι τα ακόλουθα:

 

Αριθμός
μαθημάτων

Αριθμός δηλώσεων
φοιτητών συνολικά

Άκυρες δηλώσεις

(μαθήματα χωρίς
προηγούμενη εγγραφή)

Αριθμός έγκυρων
δηλώσεων

1

145

9

151

2

143

2

144

3

113

1

113

4

72

0

77

5

69

1

68

6

62

1

66

7

37

20

37

8

26

5

27

9

27

0

26

10-14

74

0

68

15-19

31

0

25

20-29

12

0

8

Σύνολο

811

39

810

 

Συγκεντρωτικά, έχουμε 810 φοιτητές με έγκυρες δηλώσεις για 3940 συμμετοχές σε εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, με μέσο όρο που πλησιάζει τα 5 μαθήματα ανά φοιτητή (στα οποία πρέπει να προστεθούν και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου). Ο μέγιστος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής (ενός) φοιτητή σε εξετάσεις φτάνει τα 29 μαθήματα εαρινού εξαμήνου ή 63 αν ληφθούν υπόψη και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Από τα πρώτα μαθήματα εαρινού εξαμήνου που έχουν εξεταστεί φαίνεται ότι στην πραγματικότητα στην εξέταση προσέρχονται πολύ λιγότεροι φοιτητές από όσους έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν (δηλαδή οι περισσότεροι φοιτητές δεν ακολούθησαν τη σύστασή μας να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία πραγματικά θα συμμετάσχουν). Για παράδειγμα, στο μάθημα κορμού «Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων» επί 349 που οφείλουν το μάθημα δήλωσαν ότι θα προσέλθουν στην εξέταση 91, αλλά προσήλθαν 13, από τους οποίους 3 αποχώρησαν σχεδόν αμέσως.

Published by: dean,
4 days, 7 hours ago.

19-1-2015

Βράβευση φοιτητών της Σχολής

Στην 20η Συνεδρίαση Συγκλήτου στις 20/11/2014 αποφασίστηκε η απονομή των ακόλουθων βραβείων σε φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ:

 • Βραβείο «ΔΙΟΜΗΝΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ» έτους 2012 στον πρωτεύσαντα φοιτητή Δημήτριο Βλαχογιάννη του Μάριου.

 • Βραβείο «ΔΙΟΜΗΝΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ» έτους 2013 στον πρωτεύσαντα Σπυρίδωνα Βενέτη του Αποστόλου.

 • Βραβείο «Ιωάννη Χατσόπουλου» για το ακαδ. έτος 2009-2010 στις πρωτεύσασες φοιτήτριες: Αρετή Παπακωνσταντίνου του Δημητρίου, Παναγιώτα Μενδρινού του Δημητρίου, Κωνσταντίνα Ζολώτα του Σπυρίδωνος, Παναγιώτα Κατσιμήχα του Κωνσταντίνου, Χλόη Λεάνδρου του Φιλίππου.

 • Έπαθλο «Δημητρίου, Κωνσταντίνου και Βασιλείου Κοντοδήμου» για την επίδοση του ακαδ. Έτους 2012-13 στους πρωτεύσαντες φοιτητές Ευάγγελο Αυγενάκη του Εμμανουήλ και Θεόδωρο Μαστροθόδωρο του Παναγιώτη.

 • Υποτροφία «Ν. Κρητικού» για το ακαδ. έτος 2009-2010 στους πρωτεύσαντες φοιτητές: Αρετή Παπακωνσταντίνου του Δημητρίου, Εμμανουήλ Τρυπάκη του Γεωργίου και Μάριο Φουρναράκη του Παναγιώτη.

 • Βραβεία στη μνήμη του Καθηγητή «Χρήστου Παπακυριακόπουλου» για το ακαδ. έτος 2009-2010 στους πρωτεύσαντες φοιτητές: Αρετή Παπακωνσταντίνου του Δημητρίου, Εμμανουήλ Τρυπάκη του Γεωργίου και Μάριο Φουρναράκη του Παναγιώτη.

 • Βραβείο στη Μνήμη του Καθηγητή «Παντελή Ρόκου» στον πρωτεύσαντα φοιτητή Χρήστο Ζουπάντη του Γεωργίου που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στα μαθηματικά κατά τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών του (1ο- 2ο εξάμηνο ακαδ. έτους 2008-2009 και 3ο - 4ο εξαμήνου 2009-2010).

Η Σχολή συγχαίρει τους φοιτητές της και τους εύχεται να έχουν ανάλογες διακρίσεις και στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους,

Published by: deanoffice,
1 week, 1 day ago.

17-1-2015

Δήλωση εαρινων μαθημάτων για συμμετοχή στην εξεταστική Ιανουαρίου 2015

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου να τα δηλώνουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του εγγραφολογίου από τις 17/1 μέχρι τις 21/1/2015. Επισημαίνεται ότι η δήλωση αφορά αποκλειστικά μαθήματα του εαρινού εξαμήνου που είχαν ήδη δηλωθεί στο παρελθόν και ότι, λόγω των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων, μετά το κλείσιμο του συστήματος την παραπάνω ημερομηνία, καμιά πρόσθετη δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

Παρακαλούνται οι φοιτητές, για τον ορθό προγραμματισμό των εξετάσεων, να δηλώσουν μόνο τα μαθήματα στις εξετάσεις των οποίων πραγματικά θα συμμετάσχουν (όχι γενικώς οφειλόμενα μαθήματα).

Σε περίπτωση που σας εμφανιστεί μήνυμα λάθους, εσείς επιλέξετε να συνεχίστε κανονικά. Αν σας εμφανιστεί πρόβλημα στη κατεύθυνση παρακαλείσθε να προσέλθετε στη γραμματεία για να δηλώσετε τα μαθήματα που επιθυμείτε να εξεταστείτε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΛΟΓΙΟ

Published by: miltos,
1 week, 3 days ago.

14-1-2015

Πρόσκληση προς φοιτητές για αξιολόγηση μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ,

Σας ενημερώνω ότι σύντομα θα σας σταλεί μέσω email πρόσκληση για συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 στα οποία έχετε εγγραφεί. Η αποστολή θα γίνει κεντρικά, από την υπηρεσία μηχανοργάνωσης του Ιδρύματος με μέριμνα της Πρυτανείας. Συγκεκριμένα θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αναγράφει τους κλειδαρίθμους με τους οποίους θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων στα οποία έχετε εγγραφεί, καθώς και τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Σας παρακαλώ να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και, για πρώτη φορά φέτος, στη διαδικασία μπορείτε να συμμετάσχετε ακόμη και αν δεν έχετε παρακολουθήσει συστηματικά το μάθημα το οποίο αξιολογείτε. Όμως στην περίπτωση αυτή είναι χρήσιμο να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους δεν παρακολουθήσατε το μάθημα.

H γνώμη σας, διατυπωμένη με υπευθυνότητα, είναι το κύριο μέσο για τη συνολική αποτίμηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης : περιεχόμενο μαθημάτων, φόρτος εργασίας φοιτητών, διδάσκοντες, συγγράμματα, εξεταστική διαδικασία. Αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ως τώρα καμιά πλευρά δεν έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην φοιτητική αξιολόγηση των μαθημάτων. Χρειάζεται , πιστεύω, να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση της διαδικασίας. Όπως πληροφορούμαι από την Πρυτανεία και την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) που έχουν την ευθύνη των ερωτηματολογίων, φέτος δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια για βελτίωση και θα χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα μορφή των ερωτηματολογίων. Επεξεργασμένα στοιχεία των απαντήσεών σας θα δημοσιοποιηθούν στη συνέχεια στον ιστότοπο της Σχολής.

Πέραν αυτών των ερωτηματολογίων, με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου η Σχολή θα ζητήσει την γνώμη σας ,μέσω άλλου ερωτηματολογίου (με ευθύνη αυτή τη φορά της Σχολής και όχι της κεντρικής διοίκησης του ΕΜΠ), για το συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής και τις προτεινόμενες αλλαγές του. Σας παρακαλώ να συμμετάσχετε και σε αυτή τη διαδικασία, για την οποία θα λάβετε νεότερο μήνυμα.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Δημήτρης Κουτσογιάννης

Published by: miltos,
1 week, 6 days ago.

Παράταση Δήλωσης και Διανομής Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

Attached file

Published by: miltos,
1 week, 6 days ago.

10-1-2015

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014-15

Η συμμετοχή στις εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου είναι δυνατή μόνο για όσους τα έχουν παρακολουθήσει και δεν τα έχουν περάσει, και προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής. Λόγω προβλημάτων στο κέντρο υπολογιστών, το σύστημα δήλωσης μαθημάτων εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να ενημερωθούν για να κάνουν τις απαιτούμενες δηλώσεις συμμετοχής.

Published by: miltos,
2 weeks, 3 days ago.

09-1-2015

Βραβεία Ιδρύματος"Δ. Χωραφά"

Attached file

Published by: miltos,
2 weeks, 4 days ago.

Υποτροφίες Αιγύπτου

Attached file

Published by: miltos,
2 weeks, 4 days ago.

Υποτροφίες "Ευάγγελου Απέργη"

Attached file

Published by: miltos,
2 weeks, 4 days ago.

30-12-2014

Μεταφορά Θέσης Φοιτητών για οικονομικούς λόγους

ΕΘΝΙΚΟ Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα 30.12.2014

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους με Οικονομικά Κριτήρια στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών βάσει του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ΄αριθμ. Φ1/161748/Β3/8-10-2014 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με Οικονομικά Κριτήρια» όπως προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών από τη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρες 11.00 έως 13.30 προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ηλεκτρονική τους αίτηση.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Published by: miltos,
4 weeks ago.

24-12-2014

Προκήρυξη 43ου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών ακαδ. έτους 2015-2016

Published by: miltos,
1 month ago.

Προκήρυξη 43ου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών ακαδ. έτους 2015-2016

Published by: miltos,
1 month ago.

Archive

2015,

2014,

2013,

2012,

2011,

2010.

Briefing

Live!

News

27-1-2015

Συμπληρωματικός πίνακας κοινωνικών κριτηρίων

Read more...

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Read more...

26-1-2015

Συγχαρητήρια στον Νέο Πρωθυπουργό και απόφοιτο της Σχολής

Read more...

Βιβλίο Γεωλογίας Μηχανικού

Read more...

23-1-2015

Στατιστικά στοιχεία δηλώσεων συμμετοχών στις εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

Read more...

19-1-2015

Βράβευση φοιτητών της Σχολής

Read more...

17-1-2015

Δήλωση εαρινων μαθημάτων για συμμετοχή στην εξεταστική Ιανουαρίου 2015

Read more...

14-1-2015

Πρόσκληση προς φοιτητές για αξιολόγηση μαθημάτων

Read more...

Feeds RSS and Atom feeds

Website news

Web standards: XHTML1.0, CSS3.
Powered by: FreeBSD, vim, python, MySQL, django, schole.
© 2009 – 2015 School of Civil Engineering, NTUA
Contact the webmaster.