Ελληνικά

Latest news

Ηλεκτρονικές εξετάσεις - Σύστημα ΔΗΛΟΣ 30-5-2020

Παρακαλούνται όλοι οι διδάσκοντες, επόπτες και φοιτητές που θα συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις να εγγραφούν στο σύστημα ΔΗΛΟΣ. Θα χρειαστεί να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο του συστήματος, να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία "Σύνδεση" και να ταυτοποιηθούν με τα επίσημα στοιχεία τους στα συστήματα του ΕΜΠ (username@ntua.gr με το username και το password που έχουν στο central).

Μία επίσκεψη αρκεί για την εγγραφή. Όμως χωρίς να την κάνουν έγκαιρα, υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούν να καταχωριστούν στις λίστες των εξεταστών/εξεταζόμενων και να χάσουν την πρώτη εξέταση.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 29-5-2020

Attached file


Yποτροφίες ελληνο-γαλλικής συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία (ακαδημαϊκό έτος 2020-202 28-5-2020

Attached files


Συνέχιση σπουδών αλλογενών φοιτητών 28-5-2020

Attached file


Επικαιροποιημένες οδηγίες για εξετάσεις 27-5-2020

Attached files

  • KanonismosExetasewn.pdf (105.7 KB):
    Προγραμματισμός Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2020 και οδηγίες για την διεξαγωγή τους
  • Guidilines_Civil.pdf (81.4 KB):
    Κατευθυντήριες Γραμμές για Ηλεκτρονικές Μορφές Αξιολόγησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PSL - L'ORÉAL 25-5-2020

Attached file


Ιστοσελίδα Κέντρου Η/Υ 25-5-2020

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές της Σχολής, προκειμένου να ενημερώνονται για τη φοιτητική τους κατάσταση ο νέος σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: http://www.central.ntua.gr Όσον αφορά τα φοιτητικά τους στοιχεία θα πρέπει να επιλέγουν από την ιστοσελίδα του ΚΗΥ το σύνδεσμο my.central (πάνω δεξιά)

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Δήλωση για ευπαθείς ομάδες-Έκτακτη εξεταστική 25-5-2020

Attached file


ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 3ου ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 22-5-2020

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5 τα στοιχεία σας εφόσον είστε ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές και ενδιαφέρεστε να δώσετε στο μάθημα "Αγγλικά 3ου εξαμήνου" κατά την έκτακτη εξεταστική.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8fOBmkiNiL0odbskZ4udubbmVdk3Vz9AOusfIbGzSe_F9eA/viewform?usp=sf_link

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά και θα έχει διάρκεια μίας ώρας. Η συμπλήρωση της φόρμας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ για όσους θα εξετασθούν ώστε να μπορεί να οργανωθεί η εξ αποστάσεως εξέταση και να γίνει η ταυτοποίηση των φοιτητών. Για επιπλέον πληροφορίες στο mastatho@mail.ntua.gr Η διδάσκουσα Δρ. Μ. Σταθοπούλου


Κατευθυντήριες Γραμμές για Ηλεκτρονικές Μορφές Αξιολόγησης 21-5-2020

Attached file


Προγραμματισμός Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2020 και οδηγίες για την διεξαγωγή τους 21-5-2020

Attached file


Δήλωση συμμετοχής στην εαρινή εξεταστική 21-5-2020

Attached file


Δήλωση για ευπαθείς ομάδες 21-5-2020

Attached files


Archive