Ελληνικά

Latest news

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Γ.Σ. της Σχολής 20-9-2023

Attached file


Εργαζάκειο Ίδρυμα (Ανάρτηση προκήρυξης χορήγησης υποτροφιών 2023-2024) 19-9-2023

Attached files


ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 19-9-2023

Σας ενημερώνουμε ότι από αυτή τη χρονιά το μάθημα ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ του 9ου εξαμήνου θα διεξάγεται σε δύο παράλληλα τμήματα: Ένα τμήμα κατεύθυνσης Δομοστατικού και ένα τμήμα κατεύθυνσης Υδραυλικού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την περιγραφή του μαθήματος στην ιστοσελίδα της Σχολής (http://www.civil.ntua.gr/courses/125/


Hackathon Γαλάζιας και Κυκλικής Οικονομίας_Οργανισμός Οδύσσεια 18-9-2023


Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-24 15-9-2023


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ- Fulbright Greece 15-9-2023

Attached files


Μεταφορά Θέσεων Φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 14-9-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά θέσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 143458/Ζ1/16-9-2015 «Μεταφορά Θέσεων Φοίτησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 να στείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στο mail meteggrafes@civil.ntua.gr στην Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών από 15/09/2023 έως 15/10/2023.

Η αίτηση (βλ. συνημμένο) τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησης τους και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν, ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ύλην αρμόδιο όργανο.


Εγγραφές πρωτοετών ακαδ. έτους 2023-24 13-9-2023

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές ακαδ. έτους 2023-24:

• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ

• ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ

• ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2022

• ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2021

• ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2022

• ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2021

• ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

• ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Να αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση egrafesprotoeton@civil.ntua.gr από 18/9/2023 έως 27/9/2023 τα κάτωθι δικαιολογητικά.

• Πιστοποιητικό γέννησης (εκτύπωση από https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia)

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση)

• Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το: https://www.amka.gr/AMKAGR/)

• Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας (σε .jpeg)

• Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (δεν απαιτείται επικύρωση)

• Αντίγραφο της αίτησης εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ με υπογραφή.

• Πιστοποιητικό διαγραφής (για τις περιπτώσεις που απαιτείται)

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, από την αρμόδια Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου (για τις περιπτώσεις που απαιτείται)

Έντυπο δήλωσης μαθημάτων

Υπεύθυνη δήλωση

Φόρμα συναίνεσης

Αίτηση για απαλλαγή από ξένη γλώσσα

• Φωτοτυπία πτυχίου ξένης γλώσσας


Πρόσκληση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα « Η σημασία των υγροτόπων» 12-9-2023


Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.E 12-9-2023

Ανακοινώνεται στους εισαχθέντες φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ακ. έτους 2023-24, με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε, ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 12/9/2023 έως 25/9/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο egrafesprotoeton@civil.ntua.gr τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και όσα αναφέρονται στη σχετική [εγκύκλιο][link3] (βλέπε παρακάτω)

Έντυπο εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων

Πιστοποιητικό γεννήσεως πρόσφατο (εντός εξαμήνου)

Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση για απαλλαγή από ξένη γλώσσα

Φωτοτυπία πτυχίου ξένης γλώσσας

Φόρμα συναίνεσης

3 φωτογραφίες (σκαναρισμένες τύπου και διαστάσεων ταυτότητας)

Attached file


Archive