Τελευταία νέα

Παράταση εγγραφών 20-3-2018

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στο εγγραφολόγιο , η περίοδος εγγραφής παρατείνεται μέχρι 30/3/2018 μετά και την απόφαση της Κοσμητείας στις 19/3/2018.

Από την Γραμματεία


Ανακοίνωση για την Τεχνική Γεωλογία 19-3-2018

Η διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνική Γεωλογία» του 8ου εξαμήνου θα γίνεται την ίδια ημέρα και ώρα στις αίθουσες 3, 5, 4.

Από την Γραμματεία της ΣΠΜ


Ανακοίνωση για τις Θεμελιώσεις 19-3-2018

Η διδασκαλία του μαθήματος «Θεμελιώσεις» του 6ου εξαμήνου θα γίνεται τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Δευτέρα 11.45-13.30 στις αίθουσες 17 και 12

Παρασκευή 12.45-14.30 στις αίθουσες 1 και 7

Από την Γραμματεία της ΣΠΜ


Δήλωση και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων 17-3-2018

Συνημμένο αρχείο


Ζημιές στο αμφιθέατρο 16-3-2018

Παρά την διακεκριμένη θέση της Σχολής στο παγκόσμιο στερέωμα, οι υποδομές της γενικά δείχνουν να είναι σε κακή κατάσταση, τουλάχιστον εξωτερικά.

Ειδικότερα, εδώ και 15 μέρες, το (μοναδικό) αμφιθέατρό της έχει σοβαρές βλάβες εξαιτίας ελλιπούς συντήρησης (αν και κάποιοι αποδίδουν το πρόβλημα στην κλιματική αλλαγή).

Ενημερώνονται οι δικαίως διαμαρτυρόμενοι φοιτητές ότι η αποκατάσταση της ζημιάς δεν είναι αρμοδιότητα της Σχολής, αλλά της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΜΠ. Η Σχολή δεν διαθέτει ούτε Τεχνική Υπηρεσία, ούτε δικαίωμα επέμβασης σε κτηριακά θέματα.

Μόλις διαπιστώθηκε η ζημιά, ενημερώθηκε από τον Κοσμήτορα ο αρμόδιος Αναπληρωτής Πρύτανη, με επισήμανση των συνεπαγόμενων κινδύνων. Επίσης ενημερώθηκε από τον αρμόδιο τεχνικό της Σχολής κ. Π. Σέγκο η Τεχνική Υπηρεσία, ενώ καταγράφηκε η ζημιά στο σχετικό σύστημα παρακολούθησης με την ακόλουθη περιγραφή:

«Αποκατάσταση τμήματος της ψευδοροφής εξαιτίας της μερικής αποδιοργάνωσής της από εισερχόμενα όμβρια νερά.
Η εργασία κρίνεται άκρως επείγουσα επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού των φοιτητών και χρηστών από πιθανότατη πτώση κομματιών της ψευδοροφής λόγω της αποδιοργάνωσής της.»

Εκφράζουμε και δημοσίως την ελπίδα μας για άμεση επιδιόρθωση.

Δ. Κουτσογιάννης

Συνημμένο αρχείο


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (2018 15-3-2018

Συνημμένο αρχείο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑΙΔΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 15-3-2018

Συνημμένο αρχείο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 15-3-2018

Συνημμένο αρχείο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ". 15-3-2018

Συνημμένο αρχείο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ "ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΕΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ " 15-3-2018

Συνημμένο αρχείο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΥ " 15-3-2018

Συνημμένο αρχείο


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ "ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ" 15-3-2018

Συνημμένο αρχείο


Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων 14-3-2018

Συνημμένο αρχείο


Προβλήματα στο εγγραφολόγιο 13-3-2018

Η Σχολή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι στην προσπάθεια μετάβασης στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών παρουσιάστηκαν κάποια λάθη στο σύστημα του εγγραφολογίου, για τα οποία δεν ευθύνεται η Σχολή, δεδομένου ότι το εγγραφολόγιο το διαχειρίζεται κεντρικά το Κέντρο Υπολογιστών του ΕΜΠ. Παρά τα λάθη αυτά, η Σχολή εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον μοναδικό και για τις 9 Σχολές του ΕΜΠ αρμόδιο τεχνικό του συστήματος για τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του. Παράλληλα ζητεί την κατανόηση των φοιτητών, τους διαβεβαιώνει ότι γίνονται όλες οι δυνατές ενέργειες ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά, τους ενθαρρύνει να αναφέρουν στη Γραμματεία τα προβλήματα που τους παρουσιάζονται και ευχαριστεί όσους το έχουν ήδη κάνει.

Πάντως διευκρινίζεται ότι οι ενημερωτικές πληροφορίες που αναγράφονται στο εγγραφολόγιο είναι ορθές, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συμβαδίζουν με τα μαθήματα που επιτρέπει το σύστημα να δηλωθούν.

Τα ακόλουθα προβλήματα είναι ήδη γνωστά (δεν χρειάζεται να αναφερθούν από τους φοιτητές στη Γραμματεία) και θα επιλυθούν από τη Γραμματεία, όταν κλείσει το εγγραφολόγιο. (Αν χρειαστεί θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν φοιτητές στη Γραμματεία, για χειρόγραφη δήλωση κάποιων μαθημάτων, όπου αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω του συστήματος). Τα προβλήματα αυτά είναι τα εξής:

  1. Δύο μαθήματα επιλογής του 4ου εξαμήνου και συγκεκριμένα: (Α) «Εφαρμοσμένη Οικονομική» και (Β) «Τεχνικό Δίκαιο» έχουν λάθος κωδικό.

  2. Τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου: «Τεχνική Γεωλογία» και «Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ» εμφανίζονται εσφαλμένα για ορισμένες κατευθύνσεις (παρόλο που η υποσημείωση είναι σωστή). Συγκεκριμένα το εγγραφολόγιο δεν επιτρέπει να δηλωθούν τα μαθήματα, ενώ θα έπρεπε. Οι φοιτητές που τα οφείλουν, σύμφωνα με τη σημείωση, θα πρέπει να κάνουν τη σχετική δήλωση προσερχόμενοι στη Γραμματεία, κατά το διάστημα εγγραφών-δηλώσεων μαθημάτων.

Για τα μαθήματα που το τρέχον ακαδ. έτος 2017-18 διδάσκονται μεταβατικά και στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο και συγκεκριμένα για τα μαθήματα: (Α) «Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι», (Β) «Θεμελιώσιεις», (Γ) «Σιδηρές Κατασκευές Ι», (Δ) «Γεφυροποιία Ι», (Ε) «Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιίας» , (Στ) «Σχεδιασμός Αστικών Συγκοινωνιών» , (Ζ) «Εδαφομηχανική Ι», οι φοιτητές που έπρεπε να τα δηλώσουν στο χειμερινό εξάμηνο, αλλά δεν τα δήλωσαν, καθώς και αυτοί που τα δήλωσαν αλλά δεν προσήλθαν στην εξέταση του Φεβρουαρίου 2018, θα μπορούν, κατά το διάστημα εγγραφών-δηλώσεων μαθημάτων, με αίτησή τους στη Γραμματεία της Σχολής να τα δηλώσουν και θα γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, ώστε να εξεταστούν στο εαρινό εξάμηνο.


ATHENS SCIENCE FESTIVAL 2018 | 24-29.04 | Επιστήμη χωρίς σύνορα | #asf2018 13-3-2018

Συνημμένο αρχείο


Αρχείο