Ελληνικά

2014-09-30

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Ανακοινώσεις
 2. Ενημέρωση για τις μεταβολές των καθηγητών της Σχολής (βλ. συν.)
 3. Διευθυντές Τομέων Σχολής για το ακαδ. έτος 2014-15
 4. Επιτροπές της Σχολής ακαδ. έτους 2014-15
 5. Φοιτητικά Θέματα
 6. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού
 7. Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων
 8. Οικονομικά Θέματα
 9. Συμπληρωματικές Εγκρίσεις Αναθέσεων Διδασκαλίας ακαδ. έτους 2014-15
 10. Συμπληρωματικές Εγκρίσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2014-15
 11. Προκήρυξη θέσεως στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες μέθοδοι αντισεισμικού σχεδιασμού και ανάλυσης αξιοπιστίας κατασκευών και δικτύων υποδομής», μετά την αίτηση για εξέλιξη του κ. Μ. Φραγκιαδάκη (βλ. συν.)
 12. Προκήρυξη θέσεως στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Ευστάθεια Κατασκευών από Χάλυβα», μετά την αίτηση για εξέλιξη του κ. Τ. Αβραάμ (βλ. συν.)
 13. Προκήρυξη θέσεως στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων», μετά τη συνταξιοδότηση του κ. Γ. Κανελλαΐδη (βλ. συν.)
 14. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιοπιστία δομικών έργων από χάλυβα έναντι σεισμικών δράσεων».
 15. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία, υδροκλιματικές διεργασίες και υδατικά συστήματα».
 16. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Κ. Μέμο (βλ. συν.)

6 years, 1 month ago.