Ελληνικά

2014-12-09

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Ενημέρωση για τις μεταβολές των καθηγητών της Σχολής (βλ.συν.)

 3. Έγκριση μελών Επιτροπής Κατατακτηρίων εξετάσεων και βαθμολογητών για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ.έτους 2014-15 (βλ.συν.)

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Καμπίτση Ανδρέα

 5. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

 6. Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων

 7. Οικονομικά Θέματα

 8. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ.έτους 2014-15

 9. Φοιτητικά Θέματα

 10. Έγκριση εισήγησης Επιτροπής Ελέγχου Εισαγωγής Φοιτητών Ειδικών Κατηγοριών για τις αιτήσεις για μεταφορά θέσης για το ακαδ.έτος 2014-15 (βλ.συν.)

 11. Θέσεις και προτάσεις φοιτητών για θέματα της Σχολής (βλ.συν.)

  • Πρόγραμμα σπουδών

  • Πιστωτικές μονάδες

  • Σχεδιαστικό υλικό

  • Σημειώσεις από internet

 12. Συζήτηση σχετικά με την απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Γ. Ιωαννίδη

 13. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Καθηγητή, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στο γνωστικό αντικείμενο: «Υδρολογία και ποσοτική διαχείριση υδατικών πόρων»

 14. Συμπληρωματικές εντάξεις μελών διδακτικού προσωπικού ακαδέτους 2014-15

 15. Αποτελέσματα 2 θέσεων υποτροφίας ΕΛΚΕ του Τομέα Δομοστατικής.

 16. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων

  α) Ανακοινώσεις

  β) Αναφορά κ.Γ.Μπουκοβάλα

  γ) Αλλαγή μέλους Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής:

  κ. Γκιοτσαλίτη Κων/νο (Τομέας Μ.Σ.Υ.)

  κα Παπατζίκου Ελένη (Τομέας Μ.Σ.Υ)

  κα Παγώνη Ιωάννα (Τομέας Μ.Σ.Υ.)

  δ) Ορισμός θέματος για:

  κ.Ψωμά Αλέξανδρο (Τομέας ΥΠΠΕΡ)

  ε) Διακοπή Δ.Δ. για:

  κα Παναγολιά Χριστίνα (Τομέας Μ.Σ.Υ.)

  στ) ΄Εγκριση εκθέσεων προόδου για:

  κ. Καλλιώρα Νικόλαο (Τομέας Δομοστατικής)

 17. Επικύρωση αποφάσεων

5 years, 9 months ago.