Ελληνικά

2017-01-24

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

την 24η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00

Τόπος: στην Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις για θέματα Υ.Δ.

 2. Αλλαγή θέματος και ορισμός επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κα Παγώνη Ιωάννα

 3. Ορισμός επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.Δ. κ. Δημητριάδη Παναγιώτη.

 4. Προκήρυξη 5 νέων θέσεων υποτροφίας από το ΕΛΚΕ, δύο (2) για τον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, δύο (2) για τον Τομέα Γεωτεχνικής και μία (1) για τον Τομέα Δομοστατικής

 5. Θέματα Υ.Δ.

 6. Επανάληψη Ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή Καθηγητή στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτηρίων και Αστικού Περιβάλλοντος»

 7. Επικύρωση αποφάσεων

  ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 8. Ανακοινώσεις

 9. Ενημέρωση για τις μεταβολές των Καθηγητών της Σχολής

 10. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού

 11. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 12. Αποτελέσματα αιτήσεων μεταφοράς θέσης ακαδ. έτους 2016-17 και αποτελέσματα αιτήσεων μεταφοράς θέσης ακαδ. έτους 2016-17 (μετά από ένσταση).

 13. Άλλα θέματα

 14. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached file

6 years, 7 months ago.