Ελληνικά

2017-07-18

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις για θέματα Υ.Δ.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Μανιταρά Θεόφιλου-Ιωάννη.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Τσιπτσή Ιωάννη.

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κα Καρδούτσου Βασιλική.

 5. Εγκρίσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων και αναθέσεις διδασκαλίας στα Δ.Π.Μ.Σ. που συμμετέχει και συντονίζει η Σχολή για το ακαδ. έτος 2017-18.

 6. Ορισμός εκπροσώπων στις ΕΔΕ των ΔΠΜΣ που συμμετέχει και συντονίζει η Σχολή, για το ακαδ. έτος 2017-18.

 7. Θέματα Υ.Δ.

 8. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος: Πειραματική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός» (βλ.συν.).

 9. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Συμπεριφορά Κατασκευών Σκυροδέματος υπό Δυναμική και Ανακυκλιζόμενη Φόρτιση» (βλ.συν.).

 10. Άλλα θέματα

 11. Επικύρωση αποφάσεων.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 12. Ανακοινώσεις

 13. Ενημέρωση για τις μεταβολές των Καθηγητών της Σχολής

 14. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

 15. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού

 16. Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο: « Γεωτεχνική: Μηχανική Συμπεριφορά Γεωϋλικών», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Μ. Καββαδά (βλ. συνημ.)

 17. Οικονομικά Θέματα

 18. Ενημέρωση από τους εκπροσώπους της Σχολής στη Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης.

 19. Προγραμματισμός εκπαιδευτικών διαδικασιών ακαδ. έτους 2017-18

 20. Συμπληρωματικές εντάξεις μελών ΔΕΠ ακαδ. έτους 2017-18

 21. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2017-18

 22. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2017-18

 23. Άλλα θέματα

 24. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

6 years, 2 months ago.