Ελληνικά

2018-02-14

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Χρόνος: 14η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Θέματα Υ.Δ.

 3. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού προσωπικού.

 4. Εγκρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων

 5. Οικονομικά Θέματα

 6. Φοιτητικά Θέματα

 7. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος: Πειραματική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός» (βλ.συν.).

 8. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Συμπεριφορά Κατασκευών Σκυροδέματος υπό Δυναμική και Ανακυκλιζόμενη Φόρτιση» (βλ.συν.).

 9. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 10. Άλλα θέματα.

 11. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

5 years, 7 months ago.