Ελληνικά

2018-09-25

Χρόνος: 25η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Ορισμός Διδασκόντων και Μαθημάτων στα ΔΠΜΣ που συμμετέχει ή συντονίζει η Σχολή.

 3. Ορισμός μελών ΕΔΕ στα ΔΠΜΣ που συντονίζει και συμμετέχει η Σχολή.

 4. Οριστικοποίηση Μητρώων Υ.Δ. (αρ. 5 παρ. δ Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών) .

 5. Προκήρυξη δύο (2) θέσεων υποτροφίας από το ΕΛΚΕ. Μία (1) για τον Τομέα ΜΣΥ και μία (1) για τον Τομέα Γεωτεχνικής.

 6. Ανασυγκρότηση επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της Υ.Δ. κας Αντωνίου Κορνηλίας λόγω αφυπηρέτησης του Καθηγητή κ. Α. Ανδρεαδάκη.

 7. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της Υ.Δ. κας Ευθυμίου Σμαράγδας

 8. Άλλα θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 9. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Τερματικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Α. Μπαλλή. (βλ. συνημ.).

 10. Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωτεχνική Μηχανική: Αριθμητικές μέθοδοι με έμφαση σε καταστατικές σχέσεις», μετά από αίτηση για εξέλιξη του κ. Α. Παπαδημητρίου. (βλ. συνημ.).

 11. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 12. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 13. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Διαχείριση Κυκλοφορίας». (βλ. συν.).

 14. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Γεωτεχνικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία και Βραχομηχανική για Έργα Πολιτικού Μηχανικού». (βλ. συν.).

 15. Ανασυγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα ΥΠΠΕΡ, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανανεώσιμη ενέργεια και υδροενεργειακά έργα». (βλ. συν.).

 16. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Α. Ανδρεαδάκη (βλ. συνημ.).

 17. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Γ. Γκαζέτα (βλ. συν.).

  1. Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Μ. Κωτσοβού (βλ. συν.).
 18. Επιτροπές της Σχολής ακαδ. έτους 2018-19.

 19. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2018-19.

 20. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2018-19.

 21. Θέματα Γ.Σ. Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

 22. Οικονομικά Θέματα.

 23. Άλλα θέματα.

 24. Επικύρωση αποφάσεων.

4 years, 8 months ago.