Ελληνικά

2019-12-10

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 10η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Πάτσιου Θεόδωρου.

 3. Αλλαγή θέματος και ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.Δ. κου Bradley – Watson Cliatt.

 4. Αλλαγή θέματος και ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.Δ. κου Θανάσουλα Ηλία.

 5. Αλλαγή θέματος και ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.Δ. κου Καλογερή Ιωάννη.

 6. Αλλαγή θέματος και ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.Δ. κου Μίμογλου Πέτρου.

 7. Αλλαγή θέματος και ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.Δ. κου Κοσσιέρη Παναγιώτη.

 8. Άλλα θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.

 9. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 10. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 11. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2019-20

 12. Έγκριση μελών Επιτροπής Κατατακτηρίων εξετάσεων και βαθμολογητών για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2019-2020.

 13. Εξέλιξη του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σ. Τσεντίδη στην Α΄βαθμίδα.

 14. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή Καθηγητή α΄ βαθμίδας, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Υδραυλική».

 15. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Ευστάθεια Κατασκευών από Χάλυβα»

 16. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση Λέκτορα, στον Τομέα Δομοστατικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με πειραματικές, αριθμητικές και αναλυτικές μεθόδους»

 17. Κατανομή 1,5 θέσης πλήρους απασχόλησης έκτακτου διδακτικού προσωπικού (Π.Δ. 407/80) για το ακαδ. έτος 2019-2020.

 18. Κατανομή 1 θέσης για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ για το ακαδ. έτος 2019-2020.

 19. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Γ. Τσιαμπάο (βλ. συνημ.).

 20. Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον συνταξιοδοτηθέντα Καθηγητή κ. Β. Κουμούση (βλ. συνημ.).

 21. Οικονομικά Θέματα.

 22. Φοιτητικά Θέματα.

 23. Άλλα θέματα.

 24. Επικύρωση αποφάσεων.

3 years, 10 months ago.