Ελληνικά

2020-02-25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 25η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30

Τόπος: Αίθουσα Τελετών στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ζωγράφου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Αυγενάκη Ευάγγελου.

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Θανάσουλα Ηλία.

 4. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Καλογερή Ιωάννη.

 5. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Μίμογλου Πέτρου-Θεόδωρου.

 6. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Μπούρα Αθανασίου.

 7. Προκήρυξη πέντε νέων θέσεων υποτροφίας από το ΕΛΚΕ, δύο για τον Τομέα Δομοστατικής και τρεις για τον Τομέα ΥΠΠΕΡ.

 8. Θέματα Υ.Δ.

 9. ΄Εγκριση εισήγησης επιτροπής για την κατ΄εξαίρεση μεταφορά θέσης ακαδ. έτους 2019-20.

 10. Αναφορές και προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 11. Έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 12. Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2019-20.

 13. Αριθμός εισακτέων ακαδ. έτους 2020-21.

 14. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2019-20.

 15. Συμπληρωματικές εγκρίσεις συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2019-20.

 16. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Καθηγητή α΄ βαθμίδας στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Κατασκευές από Σκυρόδεμα».

 17. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος: Πειραματική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός».

 18. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Δομοστατικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Συμπεριφορά Κατασκευών Σκυροδέματος υπό Δυναμική και Ανακυκλιζόμενη Φόρτιση».

 19. Οικονομικά Θέματα.

 20. Φοιτητικά Θέματα.

 21. Άλλα θέματα.

 22. Επικύρωση αποφάσεων.

3 years, 7 months ago.