Ελληνικά

2021-07-06

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χρόνος: 6η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,

Μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Κωνσταντινίδου Μαρίας

 3. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κου Σωτηρόπουλου Γεράσιμου

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Ζήρο Αθανάσιο

 5. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον Υ.Δ. κ. Γεωργίου Δημήτριο

 6. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κ. Άνθη Μαρία

 7. Ορισμός Οκταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την Υ.Δ. κ. Μηνά Άννα (συνεπίβλεψη, βάσει της διμερούς συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου)

 8. Προγράμματα Σπουδών για τα ΔΠΜΣ τα οποία συντονίζει και στα οποία συμμετέχει η Σχολή για το ακαδ. έτος 2021-22

 9. Αναθέσεις διδασκαλίας για τα ΔΠΜΣ τα οποία συντονίζει και στα οποία συμμετέχει η Σχολή, για το ακαδ. έτος 2021-22

 10. Σύναψη διμερούς συμφωνίας-Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Λιέγης, για την από κοινού επίβλεψη διδακτορικής διατριβής.

 11. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων

 12. Εισήγηση Επιτροπής Μετεγγραφών για Μετεγγραφή κατ΄εξαίρεση.

 13. Αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2021-22

 14. Συγγράμματα ακαδ. έτους 2021-22

 15. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 16. Ερευνητικά Προγράμματα.

 17. Ένσταση κ. Α. Καλού, υποψήφιου για τη θέση Π.Δ.407/80 στον Τομέα Γεωτεχνικής

 18. Αίτηση υποψήφιου κατάταξης από ΔΙΚΑΤΣΑ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 19. Διαδικασίες για την επίδοση υποτροφιών ΙΚΥ σε επιμελείς φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-20.

 20. Οικονομικά Θέματα.

 21. Άλλα θέματα.

 22. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

2 years, 3 months ago.