Ελληνικά

2022-01-25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 1η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την αναβολή της προγραμματισμένης για την 25η Ιανουαρίου 2022 Γ.Σ., η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό της κας Μαντούκα Ελένης

 3. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση Προόδου του Υ.Δ. κου Κυριακόπουλου Παναγιώτη.

 4. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση προόδου του Υ.Δ. κου Baraschino Roberto.

 5. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση προόδου του Υ.Δ. κ. Διαμαντόπουλου Σπυρίδωνα.

 6. Θέματα Υ.Δ. & Διδακτόρων.

 7. Αποτελέσματα μετεγγραφών ακαδ. έτους 2021-22

  • 1 Με μοριοδότηση & Κύπριοι,
  • 2 Με αδελφό φοιτητή.
 8. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 9. Ερευνητικά Προγράμματα.

 10. Εισήγηση Επιτροπής για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή κ. Ι. Βάγια.

 11. Οικονομικά Θέματα.

 12. Ενημέρωση για θέματα ασφάλειας και της επιτροπής από κ. Β. Παπαδόπουλο.

 13. Φοιτητικά Θέματα.

  • 1 Φοιτητές ERASMUS.
 14. Δράσης ΕΔΒΜ153 «Υποστήριξη δράσεων διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

  • 1 Διεθνοποίηση ΔΠΜΣ «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών».
  • 2 Διεθνοποίηση ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων».
 15. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Υδραυλική».

 16. Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση και προσομοίωση βιοχημικών διεργασιών στο υδάτινο περιβάλλον και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων», μετά από αίτηση εξέλιξης του Αναπλ. Καθηγητή κ. Κ. Νουτσόπουλου

 17. Άλλα θέματα.

 18. Επικύρωση αποφάσεων.

1 year, 8 months ago.