Ελληνικά

2022-04-12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 12η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και Τελική Έκθεση Προόδου του Ευάγγελου Μίντση

 3. Θέματα Υ.Δ. & Διδακτόρων.

 4. Αποτελέσματα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών

 5. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 6. Συμπληρωματικές αναθέσεις διδασκαλίας ακαδ. έτους 2021-22

 7. Ερευνητικά Προγράμματα.

 8. Οικονομικά Θέματα.

 9. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ Καθηγητή α’ βαθμίδας, στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία: τεχνολογικές, ενεργειακές, γεωφυσικές και ιστορικές διαστάσεις»

 10. Άλλα θέματα.

 11. Επικύρωση αποφάσεων.

Attached files

1 year, 5 months ago.