Ελληνικά

2022-05-17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών την 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανακοινώσεις

 2. Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών ΔΠΜΣ που συμμετέχει ή συντονίζει η Σχολή

 3. Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2022-23 (συνέχιση της συζήτησης)

 4. Θέση ΕΤΕΠ με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωυλικά και Ασφαλτομίγματα»

  1. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή μέλους ΕΤΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωυλικά και Ασφαλτομίγματα»

  2. Ορισμός 2 επιπλέον μελών ΕΤΕΠ (για τη διαδικασία της επιλογής)

 5. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Διαμαντόπουλου Σπυρίδωνα

 6. Αναγόρευση σε Διδάκτορα Μηχανικό του κ. Μπαζαίου Κωνσταντίνου

 7. Ορισμός επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τελική Έκθεση προόδου για τον Υ.Δ. κ. Αφεντούλη Βασίλειο

 8. Αλλαγή θέματος και ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και τελική έκθεση προόδου για τον Υ. Δ. κ. Τσώκο Ανδρέα

 9. Ορισμός επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τελική Έκθεση Προόδου για τον Υ.Δ. κ. Ιωάννου Ορέστη.

 10. Θέματα Υ.Δ.

 11. Αναφορές και Προτάσεις μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού.

 12. Ερευνητικά Προγράμματα.

 13. Οικονομικά Θέματα.

 14. Άλλα θέματα.

 15. Επικύρωση αποφάσεων.

1 year, 4 months ago.